Adriana Georgetta Mesesan, Armonizarea legislatiei muncii cu acquis-ul comunitar

0
(0)

Adriana Georgetta Mesesan, Armonizarea legislatiei muncii cu acquis-ul comunitar

Ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile tratatelor constitutive ale acesteia, precum si ale celorlalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne. In consecinta, legiuitorul roman, dand curs cerintei transpunerii normelor comunitare, a adoptat o serie de acte normative specifice dreptului muncii prezentate in aceasta lucrare, menite sa armonizeze cadrul juridic intern cu acquis-ul comunitar.
Cuprins:
1. UNIUNEA EUROPEANA
1. 1. Prezentare generala
1. 2. Obiectivele Uniunii Europene
1. 3. Modalitati de realizare a scopurilor Uniunii Europene
2. ELEMENTE DE DREPT COMUNITAR EUROPEAN
2. 1. Definitie
2. 2. Izvoarele dreptului comunitar
2. 2. 1. Generalitati
2. 2. 2. Dreptul comunitar primar
2. 2. 2. 1. Tratatele comunitare
2. 2. 2. 2. Dreptul cutumiar
2. 2. 3. Dreptul comunitar secundar
2. 2. 3. 1. Regulamentul
2. 2. 3. 2. Directiva
2. 2. 3. 3. Decizia
2. 2. 3. 4. Recomandarea si avizul
2. 3. Principiile generale ale dreptului comunitar
2. 3. 1. Aspecte generale
2. 4. Protectia drepturilor fundamentale ale omului
2. 4. 1. Reglementarea initiala
2. 4. 2. Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
2. 4. 2. 1. Prezentare generala
2. 4. 2. 2. Structura Cartei
2. 4. 2. 3. Clasificarea drepturilor fundamentale
3. DEMNITATEA
3. 1. Interzicerea sclaviei si muncii fortate
3. 1. 1. Interzicerea sclaviei
3. 1. 2. Interzicerea muncii fortate
4. LIBERTATILE
4. 1. Dreptul la educatie
4. 1. 1. Dreptul la pregatire scolara
4. 1. 2. Accesul la formarea profesionala si formarea continua
4. 1. 2. 1. Sistemul de formare profesionala initiala
4. 1. 2. 2. Educatia permanenta
4. 1. 2. 3. Formarea profesionala a salariatilor
4. 1. 2. 4. Formarea profesionala a adultilor
4. 1. 2. 5. Contractele specifice de formare profesionala organizate de angajator
4. 1. 2. 5. 1. Prezentare generala
4. 1. 2. 5. 2. Contractul de calificare profesionala
4. 1. 2. 5. 3. Contractul de adaptare profesionala
4. 1. 2. 6. Contractul de ucenicie
4. 1. 2. 7. Recunoasterea stagiilor de formare profesionala
4. 1. 2. 7. 1. Directiva Consiliul 89/48/CEE
4. 1. 2. 7. 2. Directiva 92/51/CEE din 18 iunie 1992
4. 2. Libertatea profesionala si dreptul la munca
4. 2. 1. Dispozitii internationale
4. 1. 2. Reflectarea in legislatia romana
5. EGALITATEA
5. 1. Nediscriminarea
5. 1. 1. Reglementarea principiului nediscriminarii in legislatia nationala
5. 2. Egalitatea intre barbati si femei
5. 2. 1. Reglementare speciala
5. 2. 2. Autoritati publice abilitate in aplicarea si controlul aplicarii legislatiei in materie
5. 2. 3. Aplicarea principiului egalitatii de tratament in domeniul dreptului muncii
5. 2. 3. 1. Dispozitiile Codului muncii
5. 2. 3. 2. Reglementarea cuprinsa in Legea nr. 202/2002
6. SOLIDARITATEA
6. 1. Interzicerea muncii copiilor si protectia tinerilor la locul de munca
6. 1. 1. Surse internationale
6. 1. 1. 1. Conventia cu privire la drepturile copilului
6. 1. 1. 2. Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale ale Muncitorilor
6. 1. 1. 3. Directiva Consiliului 94/33/CE
6. 1. 2. Reglementari nationale
6. 1. 2. 1. Constitutia revizuita a Romaniei
6. 1. 2. 2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004
6. 1. 2. 3. Codul muncii
6. 1. 2. 3. 1. Incheierea contractului individual de munca
6. 1. 2. 3. 2. Timpul de munca si timpul de odihna a tinerilor angajati
6. 1. 2. 3. 3. Incetarea contractului individual de munca al tinerilor
6. 1. 2. 3. 4. Dispozitii speciale
6. 2. Viata de familie si viata profesionala
6. 2. 1. Interdictii privind concedierea
6. 2. 2. Concediul de maternitate
6. 2. 3. Concediul parental
6. 2. 3. 1. Concediul paternal
6. 2. 3. 2. Concediul pentru cresterea copilului
6. 2. 3. 3. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav
6. 3. Securitatea sociala si asistenta sociala
6. 3. 1. Reglementari internationale si europene
6. 3. 1. 1. Reglementarea sanatatii si securitatii in munca
6. 3. 1. 1. 1. Scurt istoric. Definitie
6. 3. 1. 1. 2. Principii specifice securitatii si sanatatii in munca
6. 3. 1. 1. 3. Raportul intre dreptul muncii si securitatea si sanatatea in munca
6. 3. 1. 1. 4. Organizarea si desfasurarea activitatilor referitoare la sanatatea si securitatea in munca
6. 3. 1. 1. 4. 1. Obligatiile angajatorilor
6. 3. 1. 1. 4. 2. Obligatiile lucratorilor
6. 3. 1. 1. 4. 3. Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca
6. 3. 1. 1. 4. 4. Raspunderea juridica derivata din incalcarea activitatii de securitate si sanatate in munca
6. 3. 1. 1. 5. Evenimente, accidente de munca si boli profesionale
6. 3. 1. 1. 5. 1. Evenimente
6. 3. 1. 1. 5. 2. Accidentele de munca
6. 3. 1. 1. 5. 3. Bolile profesionale
6. 3. 1. 1. 6. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
6. 3. 1. 1. 6. 1. Reglementare
6. 3. 1. 1. 6. 2. Asiguratii
6. 3. 1. 1. 6. 3. Subiectii raportului de asigurare
6. 3. 1. 1. 6. 4. Sfera prestatiilor si serviciilor de asigurare
6. 3. 1. 2. Protectia maternitatii
6. 3. 1. 3. Concediul si indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau accidente in afara muncii
6. 3. 1. 4. Sistemul public de pensii
6. 3. 1. 4. 1. Pensia pentru limita de varsta
6. 3. 1. 4. 2. Pensia anticipata
6. 3. 1. 4. 3. Pensia anticipata partiala
6. 3. 1. 4. 4. Pensia de invaliditate
6. 3. 1. 4. 5. Pensia de urmas
6. 3. 1. 5. Protectia sociala in caz de pierdere a locului de munca
6. 3. 1. 5. 1. Fondul de garantare privind plata drepturilor salariale
6. 3. 1. 5. 2. Asigurarile pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
6. 3. 1. 5. 2. 1. Notiuni generale
6. 3. 1. 5. 2. 2. Asigurarile pentru somaj
6. 3. 1. 5. 2. 3. Stimularea ocuparii fortei de munca
Anul aparitiei: 2008
Autor: Adriana Georgetta Mesesan
Editura: ALBASTRA
Anul publicării: 2008
Categoria: Carti diverse

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]