Analiza economico – financiara a intreprinderii. Probleme, abordari, metode, aplicatii. Editia a II-a

0
(0)

Analiza economico - financiara a intreprinderii. Probleme, abordari, metode, aplicatii. Editia a II-a

Cuprins:
Prefata………………………9
Capitolul 1
Analiza si management strategic ………….11
1. Analiza SWOT …………………………………………………….15
1.1. Definirea activitatilor………………………….16
1.2. Analiza mediului………………………………………………………………………………………………………..16
Macromediul………………………………………………………………………………………………………..17
Mediul sectorial……………………………………………………………………………………………………..19
Micromediul…………………………………………………………………………………………………………22
1.3. Factorii-cheie ai succesului………………………………………………………………………………………….34
1.4. Evaluarea fortelor si slabiciunilor intreprinderii……………………………………………………………..36
Lantul valorii…………………………………………………………………………………………………………38
2. Misiunea intreprinderii ……………………………………………………………………………………………………..45
3. Filozofia si politicile intreprinderii ……………………………………………………………………………………..46
4. Obiectivele intreprinderii ………………………………………………………………………………………………….48
5. Alegerea strategiei intreprinderii ………………………………………………………………………………………..49
Matricea Boston Consulting Group………………………………………………………………………….54
Matricea Arthur D. Little………………………………………………………………………………………..56
Modelul General Electric………………………………………………………………………………………..58
Modelul multicriterial CIC………………………………………………………………………………………61
Lanturile de diagnostic……………………………………………………………………………………………62
Modele tridimensionale propuse………………………………………………………………………………63
6. Implementarea strategiei …………………………………………………………………………………………………..67
7. Controlul strategiei …………………………………………………………………………………………………………..67
Capitolul 2
Analiza si planificarea economico-financiara …………………………………………………………………73
1. Bugetul vanzarilor ……………………………………………………………………………………………………………77
2. Bugetul comercializarii …………………………………………………………………………………………………..100
3. Bugetul activitatii de cercetare-dezvoltare …………………………………………………………………………102
4. Bugetul investitiilor ………………………………………………………………………………………………………..105
5. Bugetul productiei ………………………………………………………………………………………………………….112
6. Bugetul aprovizionarii …………………………………………………………………………………………………….117
7. Bugetul resurselor umane ………………………………………………………………………………………………..118
8. Bugetul trezoreriei ………………………………………………………………………………………………………….120
Capitolul 3
Analiza resurselor intreprinderii…………………………………………………………………………………….125
1. Analiza resurselor umane ………………………………………………………………………………………………..126
Analiza numarului de salariati……………………………………………………………………………….126
Analiza structurii personalului……………………………………………………………………………….130
Analiza nivelului de formare si adaptare a salariatilor……………………………………………….135
Analiza economico-financiara a intreprinderii. Probleme, abordari, metode, aplicatii
Analiza mobilitatii personalului……………………………………………………………………………..136
Analiza utilizarii timpului de munca……………………………………………………………………….138
Analiza eficientei utilizarii resurselor umane…………………………………………………………..144
2. Analiza resurselor materiale …………………………………………………………………………………………….151
2.1. Analiza potentialului tehnic ………………………………………………………………………………………151
Analiza volumului, dinamicii, structurii si calitatii potentialului tehnic……………………….152
Analiza utilizarii potentialului tehnic………………………………………………………………………155
Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe…………………………………………………………….159
2.2. Analiza stocurilor……………………………………………………………………………………………………..160
Obiectivele managementului stocurilor…………………………………………………………………..161
Factorii care influenteaza marimea si structura stocurilor………………………………………….162
Abordari ale notiunii de stoc………………………………………………………………………………….164
Analiza nivelului stocului la un moment dat…………………………………………………………….165
Analiza stocului mediu………………………………………………………………………………………….170
Analiza stocului de siguranta…………………………………………………………………………………174
Stabilirea marimii optime a stocului……………………………………………………………………….177
3. Analiza resurselor de finantare. Costul capitalului ………………………………………………………………181
3.1. Analiza capitalurilor proprii……………………………………………………………………………………….182
3.2. Analiza datoriilor……………………………………………………………………………………………………..190
Capitolul 4
Analiza cheltuielilor ……………………………………………………………………………………………………….197
Abordari conceptuale privind cheltuielile. Importanta analizei
cheltuielilor in managementul intreprinderii…………………………………………………………………………..197
Metode de analiza a costurilor………………………………………………………………………………………………204
1. Analiza structurala a cheltuielilor ……………………………………………………………………………………..204
2. Analiza factoriala a cheltuielilor ………………………………………………………………………………………209
2.1. Analiza factoriala a cheltuielilor aferente veniturilor intreprinderii…………………………………210
2.2. Analiza factoriala a cheltuielilor de exploatare……………………………………………………………..212
2.3. Analiza factoriala a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri……………………………………………..212
2.4. Analiza factoriala a cheltuielilor variabile si fixe………………………………………………………….216
2.4.1. Analiza cheltuielilor variabile……………………………………………………………………………216
2.4.2. Analiza cheltuielilor fixe………………………………………………………………………………….217
2.4.3. Analiza riscului de exploatare…………………………………………………………………………..217
2.5. Analiza factoriala a principalelor categorii de cheltuieli………………………………………………..218
2.5.1. Analiza factoriala a cheltuielilor cu personalul……………………………………………………218
2.5.2. Analiza factoriala a cheltuielilor materialele……………………………………………………….221
Analiza factoriala a cheltuielilor cu materialele………………………………………………………..221
Analiza factoriala a cheltuielilor cu amortizarea……………………………………………………….222
2.5.3. Analiza factoriala a cheltuielilor cu dobanzile…………………………………………………….223
3. Metoda direct-costing………………………………………………………………………………………………………225
4. Metoda ABC (Activity Based Costing)………………………………………………………………………………233
5. Analiza costurilor disfunctionalitatilor……………………………………………………………………………….276
6. Analiza calitatii. Costurile calitatii si ale controlului calitatii………………………………………………..285
7. Analiza valorii……………………………………………………………………………………………………………….293
8. Metoda bugetului zero……………………………………………………………………………………………………..300
9. Metoda costului-tinta (Target-cost)……………………………………………………………………………………304
Capitolul 5
Analiza performantelor intreprinderii pe baza contului
de profit si pierdere………………………………………………………………………………………………………..311
1. Sursele informationale utilizate in analiza rezultatelor ………………………………………………………..312
2. Modele de analiza a contului de profit si pierdere ………………………………………………………………317
2.1. Analiza contului de profit si pierdere in Romania. Similitudini cu modelul francez………………317
2.1.1. Analiza volumului activitatii…………………………………………………………………………….317
Analiza cifrei de afaceri……………………………………………………………………………………318
Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri…………………………………………………….322
Analiza factoriala a cifrei de afaceri…………………………………………………………………..325
Analiza corelatiei dintre cifra de afaceri, capacitatea de productie si cerere…………….329
Analiza reflectarii modificarii cifrei de afaceri in principalii
indicatori economico-financiari…………………………………………………………………………330
Analiza productiei exercitiului…………………………………………………………………………..331
2.1.2. Analiza surplusurilor degajate de intreprindere (rezultatele)………………………………….331
Analiza marjei comerciale………………………………………………………………………………..331
Analiza valorii adaugate…………………………………………………………………………………..331
Analiza fluxului de trezorerie potential degajat de exploatare–
excedentul brut din exploatare…………………………………………………………………………..337
Analiza surplusului degajat de activitatea de exploatare– rezultatul exploatarii………338
Analiza rezultatului financiar…………………………………………………………………………….338
Analiza rezultatului curent………………………………………………………………………………..338
Analiza rezultatului extraordinar………………………………………………………………………..339
Analiza rezultatului disponibil pentru proprietari– rezultatul net…………………………..339
Analiza fluxului de trezorerie potential degajat de activitatea
intreprinderii– capacitatea de autofinantare………………………………………………………..340
2.2. Analiza contului de profit si pierdere pe baza modelului anglo-saxon……………………………..348
Analiza vanzarilor……………………………………………………………………………………………348
Analiza costului bunurilor vandute…………………………………………………………………….349
Analiza marjei brute………………………………………………………………………………………..351
Analiza cheltuielilor de exploatare/operationale………………………………………………….351
Analiza rezultatului exploatarii………………………………………………………………………….352
Analiza altor venituri si a altor cheltuieli…………………………………………………………….352
Analiza profitului inaintea impozitarii si a profitului net al activitatii
ordinare sau din activitati continue…………………………………………………………………….353
Analiza rezultatului activitatilor cedate sau abandonate………………………………………..353
Analiza elementelor extraordinare……………………………………………………………………..354
Modificarea metodelor contabile……………………………………………………………………….354
Analiza rezultatului net…………………………………………………………………………………….355
Analiza rezultatului pe actiune………………………………………………………………………….355
3. Analiza factoriala a rezultatelor………………………………………………………………………………………..361
4. Analiza ratelor de rentabilitate………………………………………………………………………………………….375
4.1. Rata rentabilitatii comerciale……………………………………………………………………………………..375
4.2. Rata rentabilitatii economice……………………………………………………………………………………..378
4.3. Rata rentabilitatii resurselor consumate……………………………………………………………………….384
4.4. Rata rentabilitatii financiare……………………………………………………………………………………….386
5. Analiza corelatiei rentabilitate-risc…………………………………………………………………………………….389
6. Profitul global generat la nivelul intreprinderii……………………………………………………………………391
Surplusul de productivitate globala……………………………………………………………………………………399
7. Managementul valorii in aprecierea performantelor intreprinderii…………………………………………402
7.1. Valoarea economica adaugata ……………………………………………………………………………………402
Analiza economico-financiara a intreprinderii. Probleme, abordari, metode, aplicatii
7.2. Valoarea de piata adaugata…………………………………………………………………………………………404
7.3. Valoarea fluxului de numerar adaugata ……………………………………………………………………..406
Capitolul 6
Analiza pozitiei financiare……………………………………………………………………………………………….409
1. Sursele informationale utilizate in analiza pozitiei financiare………………………………………………..412
2. Analiza pozitiei financiare in conceptia patrimoniala (financiara)…………………………………………416
2.1. Ratele de structura financiar-patrimoniala……………………………………………………………………422
Rate de structura a activului…………………………………………………………………………………..423
Rate de structura financiara……………………………………………………………………………………426
Efectul de levier…………………………………………………………………………………………………..429
2.2. Ratele de rotatie ale elementelor patrimoniale………………………………………………………………433
2.3. Fondul de rulment patrimonial……………………………………………………………………………………437
Finantarea activelor………………………………………………………………………………………………440
2.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii………………………………………………………………………………441
2.5. Evaluarea intreprinderii……………………………………………………………………………………………..442
3. Analiza pozitiei financiare in conceptia functionala…………………………………………………………….447
3.1. Fondul de rulment net global……………………………………………………………………………………..451
3.2. Necesarul de fond de rulment (NFR)…………………………………………………………………………..451
3.3. Trezoreria neta (TN)…………………………………………………………………………………………………463
4. Analiza pozitiei financiare in conceptia„pool de fonds”………………………………………………………465
5. Tabloul de finantare………………………………………………………………………………………………………..467
6. Tabloul fluxurilor de trezorerie…………………………………………………………………………………………479
7. Metoda scorurilor…………………………………………………………………………………………………………..491
Bibliografie ………………………………………………………………………………………………………………………495
An aparitie 2009
Nr. de pagini: 498
Format 19,5×25,5 cm
Autor: Petcu Monica
Editura: ECONOMICA
Anul publicării: 2009
Categoria: Culegeri de probleme

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]