Angajati si angajatori – Actualizata la 17 mai 2010 (Editia a VII-a)

0
(0)

Angajati si angajatori - Actualizata la 17 mai 2010 (Editia a VII-a)

Angajati si angajatori – Actualizata la 17 mai 2010 (Editia a VII-a).
Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca actualizata
Dispozitii generale
Campul de aplicare a contractelor colective de munca
Partile si reprezentarea acestora la negocierea si la incheierea contractelor colective de munca
Încheierea contractelor colective de munca
Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca
Dispozitii finale si tranzitorii
Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor
Dispozitii generale
Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale
Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale
Forme de asociere a organizatiilor sindicale
Sanctiuni
Dispozitii finale
Legea nr. 356/2001 Legea patronatelor
Dispozitii generale
Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor
Reorganizarea si dizolvarea patronatelor
Dispozitii tranzitorii si finale
Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
Dispozitii generale
Modul de solutionare a conflictelor de interese
Modul de solutionare a conflictelor de drepturi
Raspunderea juridica pentru incalcarea unor prevederi legale
Dispozitii finale
Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Dispozitii generale
Atributiile Inspectiei Muncii
Organizarea Inspectiei Muncii
Inspectorul de munca
Sanctiuni
Dispozitii finale
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Raspunderea juridica
Dispozitii finale
Ordinul MMSS nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca – actualizat
Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor – actualizata
Ordinul MMSSF nr. 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei – actualizata
Hotararea Guvernului nr. 150/2008 privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008
Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate – actualizata
Dispozitii generale
Agenti de ocupare a fortei de munca in strainatate
Contraventii
Dispozitii finale
Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate – actualizata
Dispozitii generale
Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca
Conditii si modalitati pentru desfasurarea activitatii de mediere
Suspendarea sau retragerea acreditarii
Accesul la masurile de protectie sociala al cetatenilor romani care lucreaza in strainatate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori straini
Coordonarea si controlul activitatii de ocupare a fortei de munca in strainatate
Dispozitii tranzitorii si finale
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
Hotararea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene
Dispozitii generale
Procedura de negociere
Dispozitii finale
Hotararea Guvernului nr. 188/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii cooperative europene
Dispozitii generale
Procedura de negociere
Dispozitii finale
Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
Dispozitii generale
Drepturile salariatilor
Dispozitii finale
Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara – actualizata
Dispozitii generale
Conditiile de infiintare si de autorizare a agentului de munca temporara
Functionarea agentilor de munca temporara
Raspunderea contraventionala
Dispozitii finale
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Dispozitii generale
Contractul de ucenicie la locul de munca
Statutul ucenicului
Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie
Organizarea uceniciei la locul de munca
Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca
Dispozitii finale
Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor – actualizata
Hotararea Guvernului nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor
Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor – actualizata
Dispozitii generale
Organizarea formarii profesionale a adultilor
Autorizarea furnizorilor de formare profesionala
Evaluarea si certificarea formarii profesionale a adultilor
Finantarea formarii profesionale a adultilor
Dispozitii tranzitorii si finale
Legea nr. 210/1999 concediului paternal
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca – actualizata
Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca – actualizata
Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase
Ordinul MSF nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
Hotararea Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale – actualizata
Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite – actualizata
Ordinul MMSSF/MCTI/MFP nr. 250/189/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
Ordonanta Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariatilor din administratia publica, alte unitati bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihna neefectuat – actualizata
Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului
Dispozitii generale
Contractul de voluntariat
Dispozitii finale
Ordinul MMSSF nr. 407/2004 privind dovedirea, in vederea recalcularii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar – actualizat
Ordinul MIRA/MMFES nr. 392/613/2008 privind accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania
Ordinul MMFES nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul MMFES nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tiparire, modului de difuzare, utilizare si de pastrare ale acestora
Hotararea Guvernului nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
Autor

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]