Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. C.P.S.A. Editia I. Bun de tipar 10 februarie 2009

0
(0)

Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. C.P.S.A. Editia I. Bun de tipar 10 februarie 2009

Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. C.P.S.A. Editia I. Bun de tipar 10 februarie 2009.
Ordinul nr. 605/2008 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor – CPSA
Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului si pisciculturii
       Produse ale agriculturii, vânatorii si servicii anexe
       Produse ale silviculturii, servicii ale exploatarilor forestiere si servicii anexe silviculturii
       Peste si alte produse ale pescuitului; produse ale acvaculturii; servicii auxiliare ale pescuitului
Produse ale industriei extractive
       Carbune superior si lignit
       Petrol brut si gaze naturale
       Minereuri metalifere
       Alte produse ale industriei extractive
       Servicii anexe extractiei
Industria prelucratoare
       Produse ale industriei alimentare
       Bauturi
       Produse din tutun
       Produse textile
       Articole deîmbracaminte
       Piele si produse din piele
       Lemn si produse din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; articole din paie si materialeîmpletite
       Hârtie si produse din hârtie
       Servicii de tiparire si reproducere de suporti aînregistrarilor
       Produse de cocserie si produse obtinute din prelucrarea titeiului
       Produse ale industriei chimice
       Produse farmaceutice de baza si preparate farmaceutice
       Produse din cauciuc si mase plastice
       Alte produse din minerale nemetalice
       Produse ale industriei metalurgice
       Produse ale industriei constructiilor metalice si produselor din metal (excluzând masini, utilaje si echipamente)
       Calculatoare, produse electronice si optice
       Echipament electric
       Masini, utilaje si echipamente n.c.a
       Autovehicule de transport rutier, remorci si semiremorci
       Alte mijloace de transport
       Mobilier
       Alte bunuri industriale
       Servicii de reparare,întretinere si instalare a masinilor si echipamentelor
Energie electrica, gaz, abur si aer conditionat
       Energie electrica, gaz, abur si aer conditionat
Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare
       Captarea, tratarea si distributia apei
       Servicii de colectare si epurare a apelor uzate, namoluri de epurare
       Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
       Servicii de decontaminare si ale servicii de administrare a deseurilor
Constructii si lucrari de constructii
       Cladiri si lucrari de constructii pentru cladiri
       Constructii si lucrari de geniu civil
       Lucrari speciale de constructii
Servicii de vânzare cu ridicate si amanuntul; servicii de reparare a autovehiculelor si motocicletelor
       Servicii de vânzare cu ridicata si amanuntul; servici de reparare a autovehiculelor si motocicletelor
       Servicii de comert cu ridicata, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
       Servicii de vânzare cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motociletelor
Servicii de transport si depozitare
       Servicii de transport terestru si servicii de transport prin conducte
       Servicii de transport de apa
       Servicii de trasport aerian
       Servicii de depozitare si servicii auxiliare pentru transport
       Servicii de posta si de curierat
Servicii hoteliere si de alimentatie
       Servicii de cazare
       Servicii de servire a alimentelor si bauturilor
Servicii informationale si de comunicatii
       Servicii de editare
       Servicii de productie cinematografica, a programelor de televiziune si video,înregistrari de sunet si editare de muzica
       Servicii de difuzare si transmitere de programe
       Servicii de telecomunicatii
       Serviciiîn tehnologia informatiei, servicii de consultanta si alte servicii asemanatoare
       Servicii informationale
Servicii financiare si de asigurari
       Servicii financiare, cu exceptia serviciilor de asigurare si a fondurilor de pensii
       Servicii de asigurare, reasigurare si fonduri de pensii, cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale
       Servicii auxiliare intermedierilor financiare si asigurarilor
Servicii de tranzactii imobiliare
       Servicii de tranzactii imobiliare
Servicii profesionale, stiintifice si tehnice
       Servicii judiciare si de contabilitate
       Servicii de management al directiilor (centralelor), servicii de consultanta manageriala
       Servicii de inginerie si arhitectura; analize si testari tehnice
       Servicii de cercetare si dezvoltare stiintifica
       Servicii de publicitate si cercetare de piata
       Alte servicii profesionale, stiintifice si tehnice
       Servicii veterinare
Servicii administrative
       Servicii deînchiriere si leasing
       Servicii privind forta de munca
       Servicii ale agentiilor de turism, tur-operatori si alte servicii de rezervare
       Servicii de securitate si investigatie
       Servicii deîntretinere a cladirilor si peisagisticii
       Alte servicii de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestateîn principalîntreprinderilor
Servicii de administratie publica si aparare; servicii de protectie sociala obligatorii
       Servicii de adminstratie publica si aparare; servicii de asigurari sociale obligatorii
Servicii deînvatamânt
       Servicii deînvatamânt prescolar, primar, secundar, superior
Servicii de sanatate si asistenta sociala
       Servicii de sanatate
       Servicii de asistenta sociala siîngrijire medicala cu cazare
       Servicii de asistenta sociala, fara cazare
Servicii culturale, de spectacole si recreative
       Servicii de creatie, artistice si recreative
       Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte servicii culturale
       Servicii de jocuri de noroc si pariuri
       Servicii pentru activitati sportive, recreative si distractive
       Alte servicii
       Servicii furnizate de organizatii asociative
       Servicii de reparare a computerelor, bunurilor personale si gospodaresti
Alte servicii personale
Servicii ale gospodariilor particulareîn calitate de angajator; produse si servicii nediferentiate realizateîn gospodarii particulare destinate
consumului propriu
       Servicii ale gospadariei particulareîn calitate de angajator de personal casnic
       Produse si servicii nediferentiate realizateîn gospodarii particulare
Servicii realizate de organizatiile si organismele extrateritoriale
Autor: Ioan Salomie
Editura: BEST PUBLISHING
Anul publicării: 2009
Categoria: Carti diverse

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]