Codul silvic si alte acte. Editia I. Bun de tipar 3 ianuarie 2008

0
(0)

Codul silvic si alte acte. Editia I. Bun de tipar 3 ianuarie 2008

Codul silvic si alte acte. Editia I. Bun de tipar 3 ianuarie 2008.
Codul Silvic al Romaniei
     Dispozitii comune referitoare la fondul forestier si vegetatia forestiera din afara acestuia
     Fondul forestier proprietate publica
          Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului
          Gospodarirea fondului forestier proprietate publica
          Amenajarea fondului forestier
          Reconstructia ecologica, regenerarea si ingrijirea padurilor
          Protectia padurilor
          Paza fondului forestier
          Produsele specifice fondului forestier
          Exploatarea masei lemnoase
          Asigurarea integritatii si dezvoltarii fondului forestier
     Fondul forestier proprietate privata
     Dispozitii comune fondului forestier proprietate publica si fondului forestier proprietate privata
          Controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund in cherestea
          Fondul cinegetic si fondul piscicol din apele de munte
     Vegetatia forestiera din afara fondului forestier
     Raspunderi si sanctiuni
     Dispozitii finale
Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
Ordinul MADR nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de
fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier
national si obiectivelor instalate in acestea
     Dispozitii generale
     Organizarea prevenirii pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori
     Semnalarea si constatarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori
     Evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori
     Aprobarea scaderii din evidente a obiectivelor prejudiciate
     Lista fenomenelor meteorologice periculoase si a principalilor factori vatamatori ce pot produce pagube fondului forestier national, vegetatiei
     forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea
     Proces-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national,
     vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea
     Criterii de stabilire a valorii pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier
     national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea
     Lista principalelor documente care se intocmesc pentru sustinerea si justificarea pierderilor inregistrate prin procesele-verbale de constatare si
     in actele de evaluare a pierderilor
     Referat
Ordinul MADR nr. 933/2007 privind aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pe baza caruia se calculeaza valoarea
despagubirilor pentru pagubele produse fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despagubirilor care se
acorda pentru functiile de protectie asigurate de paduri, precum si pentru calculul obligatiilor banesti aferente scoaterii
de terenuri din fondul forestier national
Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
     Dispozitii generale
     Regimul silvic
     Administrarea fondului forestier national
          Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului
          Administrarea fondului forestier proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor si a celui proprietate privata indiviza
          (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)
          Administrarea fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice
          Administrarea padurilor proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri,manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor
          persoane juridice
          Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata
     Controlul respectarii regimului silvic
     Scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din fondul forestier national
     Finantarea administrarii fondului forestier national
     Raspunderi si sanctiuni
     Dispozitii finale
Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
     TITLUL X – Circulatia juridica a terenurilor
Ordinul MADR/MT nr. 640/737/2007 privind aprobarea metodologiilor de intocmire, avizare si aprobare a documentatiilor necesare scoaterii din circuitul
agricol/forestier, fara plata taxelor si a altor sume prevazute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din
Legea nr. 26/1996 – Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea
fondului forestier national, a terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national
     Schema procedurii de scoatere din circuitul forestier, fara plata taxelor, a terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national
Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte
normative din domeniul fitosanitar
     Comercializarea produselor de protectie a plantelor
     Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru
     combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura
     Dispozitii finale
     Certificat de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor
     Conditiile de organizare si functionare a unitatilor fitofarmaceutice
     Certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor
     Cerere pentru obtinerea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor
Hotararea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al
instalatiilor de transformat lemn rotund
     Dispozitii generale
     Documentele de provenienta si documentele de insotire ale materialelor lemnoase
     Circulatia materialelor lemnoase si controlul acesteia
     Controlul depozitelor de materiale lemnoase si instalatiilor de transformat lemn rotund
     Dispozitii finale
     Bon de vanzare
     Bon de vanzare fiscal
     Factura fiscala
     Factura
     Aviz de insotire
     Model sigiliu crotaliu – Pom de Craciun
     Registrul unic de evidenta a materialelor lemnoase
Ordinul MFP nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa
Hotararea Guvernului nr. 1262/2007 pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2008
Ordinul MADR nr. 976/2007 pentru aprobarea preturilor de referinta pentru anul 2008 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute
la art. 4 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei
acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund
     Lista preturilor de referinta pentru anul 2008 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (6) din H.G. nr.
     427/2004 pentru aprobarea Normelor
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania
Hotararea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor
ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania
     Atributiile ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, obligatiile proprietarilor de paduri, in vederea respectarii
     regimului silvic
          Atributiile ocoalelor silvice
          Obligatiile detinatorilor de paduri
          Obligatiile ocoalelor silvice
          Obligatiile proprietarilor de paduri
     Regulament de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, aprobata cu modificari si
     completari prin Legea nr. 38/2006
Ordonanta Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de paduri private in scopul gospodaririi durabile a acestora
     Dispozitii generale
     Constituirea asociatiilor de proprietari de paduri private
     Functionarea asociatiilor de proprietari de paduri private
     Facilitati acordate asociatiilor de proprietari de paduri private
     Dispozitii finale
Hotarara Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii,
necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata
     Prevederi generale
     Constituirea structurilor silvice proprii
     Atributiile si obligatiile personalului silvic
     Dispozitii finale
Hotararea guvernului nr. 1071/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de
paduri pentru gestionarea durabila a acestora
     Deconturi justificative alocatii bugetare
Hotararea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica,
catre agentii economici
     Dispozitii generale
     Licitatiile
          Pregatirea si organizarea licitatiilor
          Desfasurarea licitatiilor
     Negocierea directa
     Raspunderi si sanctiuni
     Dispozitii finale
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
     Dispozitii generale
     Categorii statutare ale personalului silvic
     Incadrarea personalului silvic pe grade profesionale
     Drepturi si indatoriri
          Prevederi generale
          Drepturile personalului silvic
          Indatoririle personalului silvic
     Protectia personalului silvic
     Masuri disciplinare. Sanctiuni
     Dispozitii tranzitorii si finale
     Incadrarea pe grade profesionale a personalului silvic
Ordinul MAAP nr. 115/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a
personalului silvic pe grade profesionale si gradatii
     Atributiile comisiilor de incadrare si promovare
     Constituirea comisiilor de incadrare si promovare
     Functionarea comisiilor de incadrare si promovare
     Contestatii
Ordinul MAAP nr. 120/2002 privind corelarea gradelor profesionale si a gradatiilor stabilite pentru personalul silvic cu functiile detinute de personalul
silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata
si modificata prin Legea nr. 427/2001
     Criterii pentru corelarea incadrarii si a functiilor actuale cu noile grade si gradatii, asa cum sunt prevazute la art. 7 si 9 din Ordonanta de
     urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001
     Echivalarea functiilor actuale ale personalului silvic din sistemul administratiei silvice
     Corelarea functiilor actuale din administratia silvica cu functiile anterioare anului 1990
Ordinul MAAP nr. 355/2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 120/2002 privind corelarea
gradelor profesionale si a gradatiilor stabilite pentru personalul silvic cu functiile detinute de personalul silvic aflat in activitate la data
intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001
Autor: Ioan Salomie
Editura: BEST PUBLISHING
Anul publicării: 2008
Categoria: Cod

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]