Drept administrativ si contraventional. Caiet de seminarii editia a 3-a, revazuta si adaugita

0
(0)

Drept administrativ si contraventional. Caiet de seminarii editia a 3-a, revazuta si adaugita

Caietul prezinta problematica dreptului administrativ si contraventional, sintetizata in seminarii concise.
Fiecare seminar este conturat pe cateva elemente fundamentale in intelegerea unei ramuri de drept: Tema seminarului, Problematica, Legislatie, Doctrina, Probleme teoretice specifice, Spete. Astfel, ofera studentilor o baza logica de initiere si o cale facila spre aprofundare.
ANUL I
SEMINAR 1
A. Tema seminarului
Introducere In dreptul administrativ
B. Problematica
1. Legatura dintre dreptul administrativ si dreptul constitutional, respectiv stiinta dreptului administrativ si stiinta administratiei.
2. Notiuni elementare de drept administrativ.
c. Probleme teoretice speciale
1. Legatura dintre dreptul administrativ si dreptul constitutional, respectiv stiinta dreptului administrativ si stiinta administratiei
A. Raportul cu dreptul constitutional
– care dintre ele este mai stabil si care mai"perisabil" din punctul de vedere al normelor care le compun (1) si din cel al situatiei juridice a persoanelor care ocupa functii de ordin constitutional, respectiv administrativ (2).
B. Raportul cu stiinta dreptului administrativ si stiinta administratiei (a) Dreptul administrativ reprezinta
Exemplu:
(b) Stiinta dreptului administrativ reprezinta
Cuprinde:
(c) Stiinta administratiei
Caracter:.
DREPT ADMINISTRATIV – ANUL I
2. NOtiuni elementare de drept administrativ
(a) Contenciosul administrativ: totalitatea litigiilor intre administratie si particulari care pun In discutie valabilitatea unui act administrativ (1), un refuz nejustificat al unei autoritati de a satisface o cerere (2), sau o pretentie a unui particular Intemeiata pe un contract administrativ (3). Deci:
– partisunt:
– reclamant.
– parat: ;
– un act administrativ. Ex.:
– obiectuleste:
– un refuz de a solutiona o cerere: Ex.:
– un contract administrativ. Ex.:
(b) Autoritate- In limbajul comun:
Autoritatea publica(limbaj juridic):
autoritati legislative:
autoritati administrative:
autoritati judecatoresti:
Problema 1: acelasi organ se poate comporta totodata ca autoritati de diferite tipuri? Exemple:
(a)
(b)
(c)
Criteriul de diferenta: actul juridic caracteristic fiecarei ramuri (stabilit de fiecare data de prevederile legii, de regula ale Constitutiei).
SEMINAR 1
Problema 2: particularii se pot manifesta ca autoritati publice? (a) Care este actul lor fundamental?
(b) Discutii:
– Particularul posibil emitent al unui act legislativ:
– Particularul posibil emitent al unui act administrativ:
– Particularul posibil emitent al unui act jurisdictional:
SEMINAR 2
A. Tema seminarului Principiul legalitatii
B. Problematica
1. Respectarea competentei organelor administrative.
2. Respectarea actelor cu forta juridica superioara – piramida izvoarelor de drept.
c. Legislatie
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata), capitolul I (M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007).
D. Doctrina
Eugen Popa:"Notiunea de autoritate administrativa" In Dreptul, nr. 3/1992
Genoveva Vrabie:"Notiunea de autoritate publica" In SDR, nr. 3-4/1996
E. Probleme teoretice speciale
1. Natura juridica a ordonantelor de guvern si a ordonantelor de urgenta ale guvernului.
2. Care din urmatoarele acte pot fi abrogate prin hotarare de guvern:
(a) o hotarare a consiliului judetean prin care se stabilesc contraventii;
(b) un ordin al prefectului prin care X este numit In functia de director al unei regii autonome judetene;
(c) o hotarare de guvern prin care se majoreaza pensiile cu 3%; (d) o ordonanta de guvern prin care se stabilesc chiriile minime si maxime pe care statul si unitatile administrativ-teritoriale le pot practica la apartamentele pe care le au In proprietate.
Argumentati pe scurt.
SEMINAR 2
3. Acelasi organ se poate comporta totodata ca autoritati de diferite tipuri? Care sunt efectele acestui"comportament cameleonic" asupra actelor pe care aceste autoritati le emit in diferitele lor calitati?
4. Dezvoltarea principiului legalitatii: Orice act administrativ trebuie sa respecte, la emiterea sa toate actele juridice care:
(a)
Ex.: O hotarare de Guvern In domeniul pensiilor trebuie sa respecte un ordin al Ministrului Muncii si protectiei sociale care reglementeaza acelasi domeniu?
R:
(b)
Ex.: Daca depasirea vitezei auto cu peste 20 km/h se sanctioneaza prin lege cu amenda de la 50 la 800 lei iar prin hotarare de guvern cu amenda de la 100 lei la 1500 lei, agentul constatator trebuie sa respecte ambele acte atunci cand redacteaza un proces-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a amenzii?
R:
(c)
Ex.: Un agent constatator care face parte din Directia Judeteana a Vamilor, daca trebuie sa redacteze un proces-verbal de aplicare a amenzii, este obligat sa tina cont, atunci cand stabileste aceasta amenda, de un alt proces-verbal redactat, pentru o contraventie asemanatoare, de catre un agent constatator din cadrul Directiei Generale a Vamilor?
R:
(d)
DREPT ADMINISTRATIV – ANUL 1
Ex: O dispozitie a primarului Municipiului Ploiesti prin care G. B. A primit titlul de cetatean de onoare a municipiului, trebuie sa respecte legea petrolului?
R:
5. Tinand cont si de dispozitiile art. 6 alin. (2)111 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, printr-o hotarare a Consiliului judetean Cluj se poate abroga o Hotarare a Consiliului local Cluj-Napoca? Explicati pe scurt.
6. Avand In vedere si principiile autonomiei locale si descentralizarii teritoriale, care din urmatoarele acte trebuie sa le respecte pe celelalte, existente In momentul emiterii lor, In acelasi domeniu:
(a) o dispozitie a primarului, raportata la unele norme metodologice emise de catre Guvern;
(b) o hotarare a unui consiliul local, raportata la anumite instructiuni ale Ministrului Agriculturii;
(c) un ordin individual al prefectului, raportat la un decret individual al Presedintelui Romaniei.
7. Care act are forta juridica superioara: o hotarare normativa a consiliului local sau un ordin individual al prefectului (ambele producandu-si efectele In acelasi domeniu)?
Sugestie: v-ati putea gandi la o HCL care reglementeaza o anumita conduita impersonala si la un ordin al prefectului prin care X este exonerat de efectele HCL.
F. Speta
Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din O. G. nr. 2/2001 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, prin hotarare de guvern se pot reglementa contraventii In toate domeniile, iar potrivit art. 2 alin. (2), prin hotarare de consiliu local se pot reglementa contraventii numai In domeniile In care acestea au atributii, In masura In care In domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin hotarare de guvern.
Potrivit art. 15 din H. G. nr. 15/2007, In domeniul protectiei spatiilor verzi din zonele urbane, constituie contraventie aruncarea de gunoaie
III Acest articol prevede: In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si consiliul judetean, pe de o parte, precum si Intre consiliul local si primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
SEMINAR 2
sau deseuri pe aceste spatii, sanctionandu-se cu amenda de la 100 la 1000 lei. Potrivit dispozitiilor HCL Cluj-Napoca nr. 20/2006, constituie contraventii In acelasi domeniul de reglementare: (a) aruncarea de resturi menajere pe spatiile verzi, respectiv (b) ruperea florilor de pe rondouri, ambele sanctionandu-se cu amenda de la 50 la 200 lei.
Comentati HCL nr. 20/2006 din punctul de vedere al legalitatii sale.
SEMINAR 3
A. Tema seminarului
Actele administratiei publice locale si centrale. Tipuri de control ale activitatii administratiei.
B. Problematica
Actele emise de Presedintele Romaniei, guvern, ministri, prefect, primar, consiliul local, consiliul judetean si presedintele acestuia. Atacarea acestor acte In instanta pentru anularea lor. Persoana chemata In judecata (chestiuni introductive). Despagubiri pentru prejudiciile provocate de aceste acte.
Controlul ierarhic. Controlul de tutela. Controlul jurisdictional.
C. Legislatie
1. Constitutia Romaniei, Titlul III, Cap. II (Presedintele Romaniei), Cap. III (Guvernul), Cap. IV (Raporturile Parlamentului cu Guvernul), Cap. V (Administratia publica).
2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor (M. Of. nr. 164 din 2 aprilie 2001).
3. Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului (republicata,
M. Of. nr. 225 din 24 martie 2008).
4. Legea nr. 215/2001 (republicata) a administratiei publice locale (M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007).
D. Doctrina
Alexandru-Sorin Ciobanu:"Consideratii asupra posibilitatii de revocare din functie a presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene" In CJ, nr. 4/2006
Antonie lorgovan:"Noua lege a administratiei publice locale si personalitatea de drept public a autoritatilor administrativ-teritoriale", In Dreptul, nr. 9/2001
Gheorghe Cornea:"Discutii si aprecieri critice In legatura cu principiul autonomiei locale In Romania" In Dreptul, nr. 10/2002
Dacian Cosmin Dragos:"Formele de activitate ale autoritatilor administratiei publice locale In domeniul starii civile", In Dreptul, nr. 1/2000
SEMINAR 3
11
E. Probleme teoretice speciale
1. Atunci cand un act administrativ vatama drepturile unui particular acesta poate alege pe cine sa cheme In judecata pentru obtinerea despagubirilor: functionarul care a emis actul sau persoana juridica de drept public al carei reprezentant e organul emitent. Din punct de vedere practic, care dintre aceste doua variante este mai buna?
2. Care dintre urmatoarele acte pot fi atacate In contencios administrativ de catre prefect:
(a) un ordin al Rectorului U BB prin care se stabileste ca toate cadrele didactice care se vor deplasa In strainatate vor trebui sa-si suporte toate cheltuielile ocazionate cu deplasarea;
(b) un contract de concesiune Incheiat prin frauda de catre un consiliu local cu o persoana privata;
(c) o hotarare de consiliu judetean prin care X este demis din functia de director general al unei societati comerciale aflate In subordinea consiliului In cauza.
Argumentati pe scurt.
3. Stabiliti organele supraordonate si organele subordonate urma-
toarelor autoritati publice:
(a) Consiliul judetean Bistrita-Nasaud; (b) Guvernul Romaniei;
(c) Banca Nationala a Romaniei;
(d) Ministerul Educatiei si Cercetarii; (e) Primarul Municipiului Cluj-Napoca; (f) Prefectul Judetului Timis.
(g) Inspectoratul Scolar Judetean Cluj. Explicati pe scurt.
4. Dati cate un exemplu de organ subordonat si organ supraordonat al urmatoarelor organe/autoritati administrative, oferind si scurte explicatii acolo unde este cazul: a) Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; b) Consiliul general al Municipiului Bucuresti; c) Avocatul Poporului; d) Universitatea de petrol si gaze din Ploiesti.
5. Asemanari si deosebiri Intre revocarea prefectului din functie si invalidarea primarului.
6. Asemanari si deosebiri Intre functia de consilier local si cea de ministru.
1. Asemanari si deosebiri Intre presedintele de sedinta al consiliului local si viceprimar.
8. Asemanari si deosebiri Intre primul ministru al Romaniei si presedintele de sedinta al Consiliului local Cluj-Napoca.
12
DREPT ADMINISTRATIV – ANUL I
9. Aratati care sunt diferentele fundamentale dintre un sistem administrativ deconcentrat si unul descentralizat, avantajele acestuia din urma, dar si dezavantajele care au determinat necesitatea unui corectiv al acestuia, Imprumutat tocmai din sistemul deconcentrat.
F. Spete
1. Prin Dispozitia nr. 123/2004 a primului ministru, Prefectul Judetului Cluj a fost demis din functie pe considerentul ca a lipsit, Intr-una din zile, de la sediul prefecturii, nemotivat. Cum, In acea zi, prefectul a suferit un atac de panica, fiind spitalizat 24 de ore, el doreste sa introduca o actiune In contencios administrativ Impotriva dis pozitiei de demitere, angajandu-va ca avocat.
Comentati speta.
2. Prin HCL nr. 234/2005, Consiliul local al Comunei Pataligeni a hotarat, cu 5 voturi pentru, 4 contra si o abtinere (un consilier fiind absent) Incheierea unui contract de asociere In participatiune cu SC IISpaga forever" SRL In vederea edificarii unui proiect de interes local. Hotararea a fost atacata In contencios administrativ de catre numitul T. Puitu, care si el intentiona sa participe la edificarea proiectului In cauza, solicitandu-se anularea acesteia, pentru urmatoarele considerente:
(a) s-au Incalcat dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, prin aceea ca administrator la SC S SRL este numita A, sotia lui B, consilier local;
(b) hotararea a fost semnata numai de 3 consilieri din cei 5 care au votat pentru, deci vointa acestora de a adopta aceasta hotarare este discutabila;
(c) sesizand si el conflictul de interese aratat, secretarul comunei a refuzat sa contrasemneze hotararea In cauza, emitand un aviz negativ, deci aceasta hotarare este afectata si de un viciu de procedura; Intervenind In proces, consilierul B a aratat ca dispozitiile art. 46 nu sunt aplicabile, de vreme ce el, chiar daca a participat la sedinta, s-a abtinut de la vot.
Comentati sustinerile partilor din proces.
3. La 12 iunie 2006, In urma unor alegeri locale anticipate, Consiliul judetean Cluj, (judetul avand o populatie de 640. 000 de locuitori la 1 iulie 2005 si 660. 000 locuitori la 1 ianuarie 2006), a fost convocat de catre prefectul judetului pentru sedinta de constituire. Cum s-au
SEMINAR 3
13
prezentat numai 24 consilieri, prefectul a facut o noua convocare, peste 3 zile. La aceasta se prezinta 23 consilieri. Din nou prefectul face o alta convocare, peste alte 3 zile. Din nou se prezinta 23 de consilieri. In consecinta, analizand absentele, prefectul declara vacante, prin ordin, locurile numitilor Gigi Pierdevremea si Lulu Plimbaursu. Acestea va angajeaza ca avocat si arata ca:
(a) primul a fost plecat In concediu de odihna In strainatate si prin urmare nu a putut fi de fata;
(b) al doilea a fost bolnav (migrene puternice), astfel Incat nu s-a putut prezenta la ultimele doua sedinte.
1. Cati consilieri are, In urma alegerilor locale, Consiliul judetean Cluj?
2. Poate fi considerata motivata absenta celor doi consilieri?
3. Pot fi declarate vacante de catre Prefect cele doua locuri de consilier local?
4. Intrucat primarul comunei Apahida a adoptat un numar de dispozitii ilegale, Guvernul fiind sesizat asupra acestui fapt, a transmis prefectului Judetului Cluj sa le atace In contencios administrativ. Intrucat acesta a refuzat, Guvernul a atacat el Insusi aceste hotarari In contencios.
(a) Ce ati decide daca ati fi judecator In instanta de contencios administrativ?
(b) Ce ati fi decis daca ati fi fost prim ministru?
SEMINAR4
A. Tema seminarului Definirea actului administrativ
B. Problematica
1. Actul administrativ este o manifestare de vointa
2. Actul administrativ produce efecte juridice
3. Actul administrativ este emis In regim de putere publica
c. Doctrina
Ilie lovanas:"Cateva precizari cu privire la notiunea actului administrativ" In SUBB, nr. 1/1970
Alexandru Negoita:"Notiunea actului administrativ", In Dreptul, nr. 7/1997
Vladimir Rusu:"Principalele trasaturi juridice ale actelor de drept administrativ si actelor de drept civil Incheiate de organele administratiei de stat" In RRD, nr. 3/1967
D. Probleme teoretice speciale
1. Aratati care dintre urmatoarele Inscrisuri sunt acte administrative si care sunt operatiuni administrative. Argumentati pe scurt:
(a) un Inscris intitulat"adresa nr. 123/13. 03. 1013" cu urmatorul continut:"prin prezenta va comunicam faptul ca prin dispozitie a primarului ati fost revocat din functia de fochist al primariei";
(b) un Inscris intitulat"HCL nr. 18. 18. 08. 2008" cu urmatorul continut:"Se accepta oferta de vanzare a tabloului Car cu Boi semnat N. Grigorescu, depusa de numitul R. Chinu. Fiind un bun din patrimoniul cultural national, se trece In proprietatea publica a Comunei Tunari";
(c) un Inscris intitulat"avizul Natura 2000 nr. 345/20. 02. 2012", emis de Autoritatea Judeteana de Mediu, cu urmatorul continut:"se permite solicitantului D. Frisatu sa treaca la punerea In aplicare a proiectului de edificare a unui hotel In Padurea teteo".
2. Aratati care dintre urmatoarele sunt acte administrative. Explicati pe scurt:
(a) o dispozitie a primarului cu urmatorul continut:"dispun Inaintarea dosarului d-Iui… catre Consiliul local In vederea obtinerii calitatii de Cetatean de onoare al Municipiului"
SEMINAR 4
15
(b) un certificat de Inmatriculare a unui autoturism In Romania; (c) actul de concesionare a unei mine de uraniu de catre Guvernul Romaniei catre SC Cernobalu SRL;
(d) o adresa semnata de catre secretara primarului cu urmatorul continut:"va informam ca, prin dispozitia verbala data In data de 10 mai 2013 de primarul Comunei Ciorogarla, ati fost eliberat din functia de sef serviciu din primarie, pe care ati detinut-o".
E. Spete
1. Reclamantul, persoana fizica, a cerut instantei anularea unei adrese emise de un consiliu local si obligarea acestuia la emiterea unui act la care, potrivit legii, reclamantul avea dreptul. Astfel, acesta a aratat ca paratul, consiliul local, i-a comunicat printr-o adresa ca nu-i elibereaza certificatul de existenta a constructiei necesar la intabularea imobilului construit In conditiile legii, pana nu demoleaza gardul Imprejmuitor al terenului, care, In opinia consiliului local, este situat pe terenul statului.
Ce va decide instanta cu privire la anularea adresei respective? Este ea un act administrativ?
2. La 10 iunie 2007, In temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 340/2004[1[, Guvernul a Insarcinat prefectul Judetului Cluj sa administreze, prin ordine, anumite bunuri proprietatea publica a Statului Roman. Potrivit art. lllit. m) din Legea nr. 90/2001, Guvernul"asigura administrarea proprietatii publice si private a statului". In hotararea de delegare s-a aratat ca ordinul prefectului trebuie aprobat In toate cazurile prin hotarare de guvern. O asemenea hotarare este emisa la data de 5 octombrie 2007, la 5 zile dupa comunicarea catre Guvern a unui ordin al prefectului. Considerandu-se vatamat In drepturile sale, numitul M. S. Riasu se adreseaza Guvernului solicitand revocarea hotararii. La 24 octombrie 2007 Guvernul Ii raspunde printr-un act intitulat tot"hotarare" ca pretentia lui este neintemeiata si ca, In consecinta, nu Intelege sa-si modifice propriul act. Aceasta ultima hotarare este atacata In contencios administrativ.
Este corecta atacarea celei de-a doua hotarari a Guvernului? Argumentati.
III Conform acestui articol: Prefectul Indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si Insarcinarile stabilite de Guvern.
Data aparititei: 14 Martie 2014
Nr. Pagini: 176
Autor: Ovidiu Podaru
Editura: HAMANGIU
Anul publicării: 2014
Categoria: Administrativ

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]