Dumitru Cristea, Tratat de psihologie sociala

0
(0)

Dumitru Cristea, Tratat de psihologie sociala

Intemeietor al Institutului Superior de Informatii, primul rector al acestei unitati de elita a invatamantului romanesc, director adjunct al Serviciului Roman de Informatii timp de peste patru ani, profesorul univ. dr. Dumitru Cristea este incontestabil unul dintre cei mai redutabili specialisti in domeniul psihologiei sociale plicate. Adaugand la seria volumelor si studiilor publicate pana in prezent acest impresionant „Tratat de psihologie ociala“, profesorul Dumitru Cristea marcheaza intr-un mod semnificativ bibliografia aferenta acestui domeniu al cunoasterii stiintifice. – Acad. Alexandru Surdu
Profesorul Dumitru Cristea a dovedit ca energia unui caracter este singura care nutreste deopotriva performantele si linia unei vocatii. De la„razboiul propriu“ cu paradigma stiintei oficiale din anii’70 la biruinta de azi, prin aceasta carte execeptionala noi identificam o linie de continuitate, linia unui destin profesional si a unei energii morale. Dumitru Cristea, un profesor de remarcabila vocatie si un prieten de rara discretie, intr-o lume atat de zgomotoasa si, vai, atat de amenintata de inconstanta si nesinceritate. Prof. univ. dr. Ilie Badescu
Psihologia sociala este una dintre cele mai fascinante stiinte ale acestui inceput de mileniu. Chiar daca nu este inca o„masina de fabricat zei“, statut la care fara indoiala aspira, este in mod cert un foarte eficient instrument de cunoastere si perfectionare a personalitatii si a vietii sociale. – Prof. univ. dr. Dumitru Cristea
Cuprins:
Capitolul 1. Psihologia sociala si societatea
1. 1. Generalitati privind problematica psihologieisociale
Introducere
Obiectul si problematica psihologiei sociale
Evolutia istorica a psihologiei sociale
1. 2. Psihologia sociala in sistemul stiintelor despre om
Relatiile psihologiei sociale cu alte discipline umaniste
Constituirea sistemului stiintelor despre om
1. 3. Teorie si metoda in psihologia sociala
Teoria si functiile sale
Metoda in cercetarea stiintifica
Cercetarea operationala in stiintele sociale
1. 4. Principalele orientari teoretice in psihologia
sociala
Behaviorismul
Teoriile cognitive
Teoriile fenomenologice
Teoriile simbolice
Teoriile sistemic‑structuraliste
Teoriile psihanalitice
Teoriile sociometrice
Teoriile schimbului social
Dialectica in calitate de teorie generala a existentei
Noi orientari teoretice contemporane
Capitolul 2. Realitatea sociala
2. 1. Realitatea sociala— mediul existentei umane
Distinctii conceptuale
Relatia natura‑societate‑cultura
2. 2. Construirea si cunoasterea realitatii sociale
Realitatea sociala— intre determinatii obiective si construct mental
Perceptia realitatii fizice si a realitatii sociale
2. 3. Reprezentarile sociale
Definirea, caracterizarea si clasificarea reprezentarilor sociale
Functiile reprezentarilor sociale
Structura si dinamica reprezentarilor sociale
2. 4. Procesele si factorii care mediaza construirea realitatii sociale
Factori de personalitate
Procese psihoindividuale si psihosociale
Schemele cognitive s i operationale in cadrul perceptiei sociale
Structuri cognitive generice
Operatori socioculturali care mediaza construirea realitatii
Factori istorici care intervin in procesul construirii realitatii
2. 5. Erori intervenite in procesul construirii realitatii sociale
Fabricarea evenimentelor
Perceptia automata a evenimentelor
Gandirea iluzorie
2. 6. Modalitati de corectie in procesul construirii realitatii
Disonanta cognitiva
Negocierea sociala a realitatii
Consensul social
Efectul corectiv al practicii
2. 7. Realitatea sociala ca sistem
Structura generala a realitatii sociale
Relatiile structurale si functionale dintre subsistemele sociale
Capitolul 3. Persoana
3. 1. Personalitatea umana din perspectiva psihosociala
Distinctii conceptuale
Principalele teorii si modele privind personalitatea
Profilul psihosocial al persoanei
Formarea si evolutia personalitatii
3. 2. Persoana, Eul si imaginea de sine
Eul in structura personalitatii
Eul, sinele, imaginea de sine si stima de sine
Formarea si evolutia Eului si a imaginii de sine
Monitorizarea de sine si prezentarea de sine
Mecanisme de aparare ale Eului
Procese psihosociale implicate in formarea imaginii de sine
Mecanisme psihosociale de automentinere a imagini de sine
Eul si intelegerea emotiilor
3. 3. Nivelul de aspiratie in activitatea persoanei
Aspectul dinamic al persoanei: evaluarea si realizarea de sine
Nivelul de aspiratie si reusita sociala
3. 4. Statutul si rolul social in dinamica persoanei
Delimitari conceptuale
Niveluri de analiza a rolurilor
Conflictele de rol
3. 5. Identitatea sociala a persoanei
Definirea conceptului de identitate sociala
Teorii privind identitatea sociala
Principalele dimensiuni ale identitatii sociale
Disfunctionalitati aparute la nivelul identitatii sociale
Capitolul 4. Relatiile interpersonale
4. 1. Generalitati privind relatiile sociale si psihosociale
Relatiile interpersonale— forma principala a relatiilor sociale
Structura si dinamica relatiilor interpersonale
Teorii generale vizand relatiile interpersonale
4. 2. Relatiile de intercunoastere
Caracteristicile generale ale cunoasterii interpersonale
Structura activitatii de cunoastere interpersonala
Procese cognitive specifice implicate in cunoasterea interpersonala
Surse ale unor erori in formarea impresiilor interpersonale
4. 3. Relatiile socioafective
Caracterizare generala a relatiilor preferentiale
Teorii privind natura relatiilor afective
Factorii care conditioneaza formarea relatiilor preferentiale
Profunzimea relatiilor afective
Singuratatea ca fenomen psihosocial
Capitolul 5. Relatiile de comunicare si influenta
5. 1. Comunicarea interpersonala
Definirea si caracterizarea activitatii de comunicare
Teorii generale vizand comunicarea
5. 2. Factorii implicati in procesul comunicarii
Dimensiuni psihosociale ale personalitatii implicate in procesul de comunicare‑influenta
Factorii psihosociali
Factorii socioculturali si ideologici
Factori contextuali
Factori ce tin de coduri si de mesaje
Caracteristicile canalului de comunicare
5. 3. Limbaj si comunicare
5. 4. Formele comunicarii interpersonale
5. 5. Analiza tranzactionala a comunicarii
5. 6. Factorii perturbatori ai comunicarii
5. 7. Strategii de optimizare a comunicarii interpersonale
Capitolul 6. Influenta sociala
6. 1. Influenta, atitudini si comportament
Definirea si caracterizarea relatiilor de influenta
Relatia dintre influenta, atitudini si comportament
Aspecte teoretice privind influenta psihosociala
Clasificarea formelor de influenta
Analiza structurii situatiei de influenta
Mecanismele psihosociale implicate in realizarea influentei
Factori psihoindividuali si psihosociali implicati in realizarea influentei
6. 2. Principalele forme ale influentei psihosociale
Persuasiune si comunicare
Manipularea ca forma de influenta in cadrul relatiilor sociale
Influenta minoritatilor
6. 3. Efectele influentei psihosociale
Uniformitate, conformism si supunere sociala
Putere, autoritate si influenta sociala
Rezistenta la influenta
Capitolul 7. Relatiile functionale
7. 1. Relatiile interpersonale in cadrul activitatilor sociale
Definirea si caracterizarea relatiilor functionale
Clasificarea relatiilor functionale
7. 2. Structura si dinamica relatiilor functionale
Factorii implicati in desfasurarea relatiilor functionale
Dinamica generala a relatiilor functionale
7. 3. Negocierea ca forma a relatiilor functionale
Definirea si caracterizarea relatiilor de negociere
Structura si dinamica relatiilor de negociere
7. 4. Optimizarea relatiilor functionale
Capitolul 8. Microgrupurile sociale
8. 1. Problematica generala a structurilor si grupurilor sociale
8. 2. Microgrupurile din perspectiva psihosociala
Definitie, caracterizare generala, clasificare
Orientari teoretice si modele vizand microgrupurile sociale
Dimensiunile psihosociale ale microgrupurilor
Dinamica si functiile psihosociale ale microgrupurilor
8. 3. Structuri si procese psihosociale de grup
Structura socioafectiva a grupului
Structura si procesele de comunicare in cadrul microgrupurilor
Structura autoritatii si procesele de influenta in cadrul microgrupurilor
Structura axiologic‑normativa
Structura motivational‑atitudinala
Structura sarcinii si procesele de coactiune
8. 4. Fenomene psihosociale de grup
Coeziune, conformism si deviationism
Leadershipul si fenomenele aferente conducerii
Conflictualitatea de grup
Climatul psihosocial de grup
Dezindividualizarea
Cultura de grup
Inconstientul si imaginarul de grup
8. 5. Performanta grupului
Definirea, caracterizarea si evaluarea performantei
Fenomenele aferente influentei grupului asupra performantelor sale
Strategii de optimizare a performantelor microgrupurilor sociale
8. 6. Caracteristicile principalelor tipuri de microgrupuri sociale
Microgrupurile naturale
Microgrupurile artificiale
8. 7. Dinamica grupului ca instrument de actiune psihosociala
Generalitati privind conceptul de„dinamica a grupului“
Principalele directii de interventie in cadrul microgrupurilor
Capitolul 9. Organizatiile
9. 1. Organizatiile ca sisteme psihosociale
Omul si comportamentul organizational
Definirea si caracterizarea generala a organizatiilor
Clasificarea organizatiilor
Conceptii teoretice privind natura organizatiilor
Dimensiunile fundamentale ale organizatiilor
9. 2. Structura si functiile organizatiilor
Analiza structural‑functionala a organizatiilor
Caracteristicile structurale ale organizatiilor
Functiile psihosociale ale organizatiilor
9. 3. Dinamica organizationala
Aspecte generale ale dinamicii organizationale
Procesele psihosociale implicate in dinamica organizationala
9. 4. Conducerea organizatiilor
Definirea si caracterizarea generala a conducerii
Functiile conducerii
Decizia in activitatea de conducere
Stilul organizational de conducere
9. 5. Resursele umane ale organizatiilor
Aspecte conceptuale privind problematica resurselor umane
Activitatea de asigurare si gestionare a resurselorumane
Cariera profesionala
9. 6. Fenomene psihosociale specifice organizatiilor
Stresul organizational si oboseala psihofizica
Conflictele organizationale si mobbingul
Satisfactia profesionala si psihosociala
Climatul organizational si moralul personalului
Cultura organizationala
9. 7. Performanta organizationala
Definirea si caracterizarea notiunii de performanta organizationala
Evaluarea performantei organizationale
9. 8. Interventie si schimbare organizationala
Definirea si caracterizarea conceptelor de baza
Principalele directii ale interventiei si schimbarii organizationale
Strategii de interventie si de optimizare a proceselor psihosociale
Rezistenta la schimbare
9. 9. Directii actuale de evolutie a sistemelor  organizationale
Capitolul 10. Multimile si fenomenele de multime
10. 1. Generalitati privind multimile sociale
Delimitari conceptuale
Clasificarea si caracterizarea generala a multimilor
Multimile in societatea contemporana
10. 2. Principiile de baza ale psihologiei multimilor
Caracteristicile psihologice ale multimilor
Dinamica multimilor
Liderii si conducerea multimilor
10. 3. Psihosociologia comunitatilor
Obiectul si problematica psihologiei comunitatii
Conceptele si principiile de baza ale psihologiei comunitatii
Domenii de aplicare a psihologiei comunitatii
10. 4. Opinia publica
Definirea si caracterizarea generala a opiniei publice
Structura si dinamica opiniei publice
10. 5. Comunicarea de masa ca fenomen psihosocial
Definitie si caracterizare generala
Comunicarea de masa si opinia publica
Principalele forme particulare ale comunicarii de masa
Manipularea opiniei publice
10. 6. Evaluarea opiniei publice: sondajele de opinie
Definitie, caracterizare generala si functii psihosociale
Exigente specifice de efectuare a sondajelor de opinie
Capitolul 11. Socialitate si conduite sociale
11. 1. Notiuni generale
11. 2. Conduitele aferente coezivitatii sociale
Comportamentele prosociale
Comportamentele cosociale
Comportamentele antisociale
11. 3. Conduita morala
Cadrul conceptual aferent problematicii conduitelor morale
Procese psihosociale implicate in formarea conduitei morale
11. 4. Familia si conduita familiala
Definirea si caracterizarea familiei ca microgrup social
Clasificarea si formele familiei
Functiile familiei
Procese psihosociale in cadrul familiei
Evolutii actuale vizand familia
11. 5. Conduita intersexuala
Fundamentele psihosociale ale conduitei sexuale
Asimetria rolurilor de sex
Dinamica vietii sexuale in ontogeneza
Conduite sexuale aberante
Evolutii actuale ale relatiilor de cuplu
11. 6. Conduita religioasa
Fundamentele psihosociale ale fenomenelor religioase
Determinatii psihoindividuale ale conduitelor religioase
Principalele confesiuni si secte religioase
11. 7. Conduita economica
Principalele forme ale comportamentelor economice
Conduita de consum
11. 8. Conduita estetica
Forme ale conduitei estetice
Moda ca fenomen psihosocial
11. 9. Conduita politica
Consideratii generale si delimitari conceptuale
Forme de manifestare a conduitei politice
Comunicarea politica
11. 10. Alte forme ale conduitelor sociale
Capitolul 12. Relatia dintre mediul natural si cel psihosocial
12. 1. Mediul psihosocial si sanatatea
Conceptul de sanatate din perspectiva psihosociala
Factori psihici, psihosociali si socioculturali cu valente patogene
Categorii psihopatologice ale vietii sociale
Optimizarea relatiei mediu psihosocial-sanatate
12. 2. Psihosociologia habitatului
Dimensiunile psihosociale ale mediului
Fenomenele negative ale inadecvarii omului la mediu
Optimizarea ambiantei sociale si a raportului om-natura
Bibliografie selectiva
Nr. de pagini: 1030
Anul aparitiei: 2015
Autor: Dumitru Cristea
Editura: TREI
Anul publicării: 2015
Categoria: Tratat

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]