Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?

0
(0)

Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?

Detalii: Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?.
Cercetarea se dovedeste a fi dimensiunea nationala a unei cercetari mai ample, derulata sub egida Robert Schuman Centre, European University Institute, cu sediul la Florenta, si a European Group of Public Administration, de catre un grup de cercetatori europeni.
Partea a doua cuprinde studii de drept comparat din mai multe state ale lumii, selectate in functie de modelul de Ombudsman adoptat, dar si a aportului adus de literatura de specialitate din juristictia respectiva la cercetarea comparativa a institutiei.
Autorii studiilor au participat ca si experti externi asociati in cadrul proiectului, validand metodologia si rezultatele cercetarii asupra Ombudsmanului roman. Deosebit de onorata este contributia Ombudsmanului olandez, Alex Brenninkmeijer, caruia ii multumim in mod special.
Dacian C. Dragos si Bogdana Neamtu
Folosind abordari din stiintele politice, administrative, drept si politici publice, cartea are atat o componenta normativa, cat si una empirica, studiind in prima parte relatia institutiei Ombudsmanului din Romania cu puterile statului, dar si cu cetatenii.
Cuprins
Introducere ………………………………………………………………….. XVII
Partea I. Perspectiva nationala ……………………………………………. 1
Capitolul I. Avocatul Poporului in Romania– concept,
pozitionare
Dan BALICA, Bianca RADU……………………………………………. 3
1. Introducere …………………………………………………………….. 3
2. Ideea Ombudsmanului– origini istorice …………………….. 3
3. Ombudsmanul– concept ………………………………………….. 5
4. Ombudsmanul romanesc. Misiune, puteri si sfera de
control …………………………………………………………………….. 8
5. Relatia Ombudsmanului roman cu instantele
judecatoresti …………………………………………………………… 18
6. Relatia dintre Ombudsman si Parlament …………………… 22
7. Relatia dintre Ombudsman si executiv
(administratia publica) …………………………………………….. 26
8. Relatia dintre Ombudsman si cetateni ………………………. 28
9. Concluzii ……………………………………………………………… 33
Capitolul II. Raporturile Avocatului Poporului
cu jurisdictia constitutionala
Dana Apostol TOFAN ……………………………………………………. 36
1. Aspecte generale …………………………………………………… 36
2. Fundamentele constitutionale romanesti
ale institutiei ………………………………………………………….. 40
3. Raporturile cu jurisdictia constitutionala ………………….. 44
3.1. Dispozitii de natura constitutionala …………………….. 44
3.2. Dispozitii de natura legala si aspecte de
jurisprudenta ……………………………………………………… 50
4. Concluzii ……………………………………………………………… 56
X Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?
Capitolul III. Ombudsmanul roman si interactiunea acestuia
cu instantele de judecata– o cercetare empirica
Dacian C. DRAGOS, Bogdana NEAMTU, Dan BALICA ….. 59
1. Institutia Ombudsmanului. Modelul romanesc
dintr-o perspectiva comparata ………………………………….. 59
2. Interactiunea Ombudsmanului cu instantele
de judecata …………………………………………………………….. 63
3. O cercetare empirica cu privire la raportul dintre
Institutia Ombudsmanului si instantele judecatoresti …… 69
3.1. Obiectivul cercetarii …………………………………………. 69
3.2. Dimensiunile interactiunii dintre Ombudsman si
instantele judecatoresti ………………………………………… 70
3.3. Metodologie …………………………………………………….. 70
3.4. Analiza datelor…………………………………………………. 72
3.4.1. Parteneriat cu Curtea Constitutionala …………… 72
3.4.2. Interactiunea cu instantele de drept comun ……. 74
3.4.3. Controlul managementului justitiei ………………. 78
3.4.4. O evaluare generala a institutiei
Ombudsmanului …………………………………………….. 86
4. Concluzii ……………………………………………………………… 86
Capitolul IV. Institutia Avocatului Poporului: posibil studiu
de caz pentru ipocrizia organizationala?
Laura HOSSU ………………………………………………………………. 89
1. Justificare …………………………………………………………….. 89
2. Dimensiunile cercetarii ………………………………………….. 93
2.1. Scop ……………………………………………………………….. 93
2.2. Cadrul teoretic …………………………………………………. 93
2.3. Metodologie …………………………………………………….. 98
3. Avocatul Poporului: o organizatie ipocrita? ……………… 98
3.1. Avocatul Poporului: organizatie bazata pe actiune… 99
3.2. Avocatul Poporului: consolidarea pozitiei sau
organizatie politica? ………………………………………….. 104
3.3. Avocatul Poporului: manifestari de organizatie
ipocrita? ………………………………………………………….. 107
4. Analiza din perspectiva ipocriziei organizationale …… 113
5. Concluzii si directii de cercetare viitoare ………………… 118
Cuprins XI
Capitolul V. Perceptia institutionala a Ombudsmanului
in Romania– evidente empirice
Bogdana NEAMTU, Radu CARP, Corina REBEGEA …….. 124
1. Perceptia institutiei in presa si de catre societatea
civila– context pentru formularea ipotezei cercetarii
empirice privind perceptia cetatenilor ……………………… 124
2. Scopul si metodologia cercetarii empirice ………………. 127
2.1. Perceptia cetatenilor ……………………………………….. 127
2.2. Relatia Avocatului Poporului cu administratia
publica …………………………………………………………….. 137
2.3. Perceptia membrilor Parlamentului vizavi de
institutia Avocatului Poporului …………………………… 138
3. Concluzii ……………………………………………………………. 141
Partea a II-a. Perspective internationale ………………………….. 143
Capitolul I. Valoarea adaugata a Ombudsmanului in sistemul
justitiei administrative olandeze
Gio ten BERGE, Philip M. LANGBROEK ……………………… 145
1. Introducere …………………………………………………………. 145
2. Protectia juridica a cetatenilor impotriva
administratiei ……………………………………………………….. 145
2.1. Sistemul instantelor ………………………………………… 146
2.2. Procedurile administrative ale instantelor ………….. 148
2.3. Solutii posibile ale instantelor ………………………….. 151
3. Recursul la Ombudsman– recursul la principiile
de buna administrare……………………………………………… 151
3.1. Regulamentul de procedura ……………………………… 152
3.2. Functia suplimentara a Ombudsmanilor …………….. 155
3.3. Solicitari de administrare corecta
(buna administrare) …………………………………………… 157
3.4. Un exemplu de constructie a normelor
Ombudsmanului in context ………………………………… 161
4. Evaluare …………………………………………………………….. 162
4.1. Compararea instantelor administrative cu
Ombudsmanii …………………………………………………… 162
4.2. Ombudsmanul si dreptul administrativ ………………. 163
4.3. Ombudsmanii si buna guvernare ………………………. 165
XII Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?
Capitolul II. Management si echitate– reflectiile unui
Ombudsman
Alex BRENNINKMEIJER ……………………………………………. 166
1. Birocratia……………………………………………………………. 166
2. Teoria pietei libere ………………………………………………. 168
3. Managementul public …………………………………………… 169
4. Comportamentul corect (onest) ……………………………… 170
5. Persoana si sistemul …………………………………………….. 172
6. Guvernarea eficienta ……………………………………………. 173
7. Interfete ……………………………………………………………… 175
7.1. Contactul personal ………………………………………….. 175
7.2. Comportamentul corect …………………………………… 176
7.3. Participarea ……………………………………………………. 177
8. Cetatenia ……………………………………………………………. 178
9. Neintelegeri ………………………………………………………… 179
10. Echilibrul rezonabil si rational …………………………….. 180
11. Cat costa? …………………………………………………………. 182
12. Concluzii ………………………………………………………….. 182
Capitolul III. Contributii aduse studiului institutiei
Ombudsmanului: regimuri juridice polijurale si impactul
solutionarii conflictului in contextul canadian al liberului
acces la informatiile de interes public
Laverne JACOBS ………………………………………………………… 185
1. Introducere …………………………………………………………. 185
2. Tipuri de mecanisme de solutionare a disputelor:
inchizitorial, adversarial si de tip Ombudsman …………. 187
2.1. Procese de tip adversarial ………………………………… 189
2.2. Procesele inchizitoriale ……………………………………. 191
2.3. Ombudsmanul………………………………………………… 194
3. Accesul la informatie (ATI). Sisteme de solutionare
a conflictului in Canada …………………………………………. 198
3.1. Procesul de accesare a informatiei in Quebec–
un sistem cu adevarat adversarial? ………………………. 199
3.2. Biroul federal al Comisarului pentru informatii ….. 200
3.3. Alte provincii si teritorii ………………………………….. 204
4. Solutionarea plangerilor prin anchete sau prin
adjudecare? O cercetare empirica preliminara ………….. 205
Cuprins XIII
4.1. Revizuirea dezbaterii ancheta versus adjudecare
in solutionarea plangerilor la nivel federal ……………. 205
4.1.1. Competenta institutionala …………………………. 206
4.1.2. Accesul la justitie …………………………………….. 207
4.1.3. Eficienta …………………………………………………. 208
4.1.4. Eficienta in promovarea transparentei
guvernamentale ……………………………………………. 208
4.2. Studiind impactul investigatiilor OIC:
metodologie empirica si rezultate ……………………….. 209
4.2.1. Metodologia empirica ………………………………. 209
4.2.2. Rezultate empirice …………………………………… 211
5. Concluzii ……………………………………………………………. 212
Capitolul IV. Intre ciocan si nicovala: Ombudsmanul belgian
intre procedura de recurs administrativ si cea de recurs
jurisdictional
Ludo M. VENY, Ivo CARLENS, Bengt VERBEECK ………. 215
1. Introducere …………………………………………………………. 215
2. Protejarea cetateanului …………………………………………. 216
2.1. Protectia juridica– o evolutie treptata ……………….. 216
2.2. Intersectarea mecanismelor de protectie juridica:
studiu de caz …………………………………………………….. 227
3. Pozitia Ombudsmanului ……………………………………….. 231
3.1. O reclamatie nu este intotdeauna o reclamatie …… 233
3.2. Ridicarea stachetei: reclamatii declarate
inadmisibile ……………………………………………………… 235
3.3. Ombudsmanul in ipostaza de controlor de trafic … 238
4. Quis custodiet ipsos custodies… ……………………………. 239
4.1. Statutul Ombudsmanului in Belgia ……………………. 239
4.2. Reclamatii impotriva Ombudsmanului? …………….. 240
5. Intersectarea reclamatiilor si a recursurilor… ………………. 241
5.1. Natura serviciilor de tip Ombudsman ………………… 241
5.2. Sarcinile unor categorii diferite de Ombudsman …. 242
5.3. Ombudsmanii si recursurile administrative:
o relatie dificila ………………………………………………… 244
6. Nicio solutie permanenta… doar concluzii
provizorii …………………………………………………………….. 249
XIV Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?
Capitolul V. Solutionarea plangerilor cetatenilor in domeniul
justitiei in Franta: Este Ombudsmanul necesar?
Hélène PAULIAT ………………………………………………………… 252
1. Introducere …………………………………………………………. 252
2. Necesitatea crearii Ombudsmanului care sa
solutioneze plangerile cetatenilor ……………………………. 257
2.1. Clasificarea plangerilor …………………………………… 257
2.2. Specificitatea plangerii ……………………………………. 263
3. Rolul si functiile Ombudsmanului …………………………. 265
3.1. Institutia abilitata sa primeasca plangerea ………….. 266
3.2. Crearea de proceduri transparente: efortul
francez …………………………………………………………….. 269
Capitolul VI. Modelul Ombudsmanului britanic, irlandez si
australian: expansiune, redimensionare si noi orizonturi
Brian THOMPSON, Richard KIRKHAM, Trevor BUCK … 277
1. Introducere …………………………………………………………. 277
2. Concepte teoretice ……………………………………………….. 278
3. Metodologie ……………………………………………………….. 281
3.1. Evaluarea procedurii de solutionare a petitiilor …… 281
3.2. Imbunatatire …………………………………………………… 283
4. Extinderea rolului Ombudsmanului ……………………….. 285
5. Restrangerea rolului unui Ombudsman …………………… 286
6. Analiza rezultatelor ……………………………………………… 288
6.1. Reducerea rolului in solutionarea petitiilor ………… 288
6.2. Extinderea rolului de evaluare sistemica ……………. 291
6.3. Atributii aditionale ………………………………………….. 292
6.4. Atributii jurisdictionale specifice ……………………… 295
6.5. Competente aditionale inadecvate …………………….. 296
7. Concluzii ……………………………………………………………. 297
Capitolul VII. Politicile anti-coruptie dintr-o perspectiva
comparativa: rolul institutiei Ombudsmanului in cresterea
gradului de transparenta in sectorul public din state
ale Americii Latine
Cecilia LAVENA………………………………………………………….. 300
1. Introducere …………………………………………………………. 300
2. O perspectiva globala a modelului Ombudsmanului ……. 304
Cuprins XV
3. Diseminarea modelului Ombudsmanului:
abordarea latino-americana ……………………………………. 308
3.1. Abordarea latino-americana a Ombudsmanului
pentru contracararea coruptiei: cadrul legal ………….. 309
3.2. Abordarea latino-americana a Ombudsmanului:
contextul istoric ………………………………………………… 310
3.3. Abordarea latino-americana a Ombudsmanului:
hibrid sau model al drepturilor omului? ……………….. 312
3.4. Abordarea latino-americana a Ombudsmanului:
performanta modelului ………………………………………. 317
4. Rolul Ombudsmanului latino-american in
transparenta guvernamentala ………………………………….. 319
5. Concluzii ……………………………………………………………. 323
Capitolul VIII. Institutia Ombudsmanului in Africa de Sud–
evolutie si provocari
Montesh MOSES …………………………………………………………. 348
1. Introducere …………………………………………………………. 348
2. Metodologie ……………………………………………………….. 349
3. Context ………………………………………………………………. 349
3.1. Scandalul Informatia ………………………………………. 349
3.2. Comisia Erasmus ……………………………………………. 352
3.3. Avocatul General si oficiul Ombudsmanului ……… 352
3.4. Teorii ale guvernantei corporative in
Africa de Sud …………………………………………………… 354
3.5. Valori si principii de baza care guverneaza
administratia publica in Africa de Sud …………………. 356
4. Aparatorul Public Sud African ………………………………. 356
4.1. De ce a fost infiintat biroul Aparatorului Public …. 356
4.2. Mandatul ……………………………………………………….. 358
4.3. Puteri si functii ………………………………………………. 358
4.4. Jurisdictie ………………………………………………………. 359
4.5. Independenta Aparatorului Public …………………….. 359
4.6. Numire in functie ……………………………………………. 359
5. Studiu de caz. Investigatia comuna a afacerii
armelor………………………………………………………………… 360
6. Provocari ……………………………………………………………. 360
6.1. Dublarea functiilor ………………………………………….. 360
XVI Institutia Ombudsmanului: justitie alternativa?
6.2. Lipsa puterii si a autoritatii pentru impunerea
constatarilor …………………………………………………….. 361
6.3. Impartialitate si independenta …………………………… 361
6.4. Recomandari ………………………………………………….. 362
7. Concluzii ……………………………………………………………. 364
Data aparitiei: 23 Dec 2011
Nr pagini : 392
Autor: Neamtu Bogdana
Editura: C.H.BECK
Anul publicării: 2011
Categoria: Administrativ

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]