Legea pensiilor. Editia a XVII-a. Actualizata la 7 martie 2009

0
(0)

Legea pensiilor. Editia a XVII-a. Actualizata la 7 martie 2009

Legea pensiilor. Editia a XVII-a. Actualizata la 7 martie 2009.
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale – ACTUALIZATA (modificata si completata prin O.u.G.
nr. 41/2000, O.u.G. nr. 171/2000, O.u.G. nr. 294/2000, O.u.G. nr. 49/2001, O.u.G. nr. 107/2001, Legea nr. 340/2001, Legea nr. 16/2002,
Legea nr. 22/2002, Legea nr. 338/2002, Legea nr. 341/2002, Legea nr. 346/2002, O.u.G. nr. 147/2002, Legea nr. 41/2003, O.u.G. nr. 9/2003,
O.u.G. nr. 23/2003, Legea nr. 553/2003, Legea nr. 577/2003, O.u.G. nr. 107/2003, O.u.G. nr. 59/2004, Legea nr. 91/2005, O.u.G. nr. 98/2005,
Legea nr. 321/2005, O.u.G. nr. 148/2005, O.u.G. nr. 158/2005, Legea nr. 380/2005, Legea nr. 44/2006, O.u.G. nr. 24/2006, Legea nr. 135/2006,
O.u.G. nr. 46/2006, O.G. nr. 42/2006, O.u.G. nr. 69/2006, O.u.G. nr. 90/2006, O.u.G. nr. 19/2007, Legea nr. 250/2007, O.u.G. nr. 91/2007,
Legea nr. 11/2008, O.u.G. nr. 83/2008, O.G. nr. 26/2008, O.u.G. nr. 100/2008, O.u.G. nr. 108/2008, Legea nr. 200/2008 si Legea nr. 218/2008,
O.u.G. nr. 209/2008, O.u.G. nr. 226/2008, Decizia ICCJ nr. 16/2008 si Legea nr. 19/2009.
 
          Dispozitii generale
          Bugetul asigurarilor sociale de stat
          Contributia de asigurari sociale
          Pensii
               Pensia pentru limita de varsta
               Pensia anticipata
               Pensia anticipata partiala
               Pensia de invaliditate
               Pensia de urmas
               Calculul pensiilor
               Stabilirea si plata pensiilor
          Alte drepturi de asigurari sociale
               Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
               Prestatii pentru prevenireaîmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca
               Indemnizatia de maternitate
               Indemnizatia pentru cresterea copilului sauîngrijirea copilului bolnav
               Ajutorul de deces
               Alte dispozitii privind drepturile de asigurari sociale
          Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
               Organizarea CNPAS
               Atributiile CNPAS
          Raspunderea juridica
               Infractiuni
               Contaventii
          Jurisdictia asigurarilor sociale
          Dispozitii tranzitorii
          Dispozitii finale
          Anexe
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale
Legea nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale
Decizia ICCJ nr. 16/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langaÎnalta Curte de
Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. II si ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata, raportate la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de
invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normativeîn domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si
al celor de serviciu
Decizia CC nr. 82/2009 referitoare la admiterea exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008
pentru modificarea unor acte normativeîn domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Legea nr. 19/2009 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009
      Dispozitii generale
      Responsabilitatiîn aplicarea prezentei legi
      Dispozitii finale
Hotararea Guvernului nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantatîn plata
Ordinul MEF nr. 1646/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la
asigurati, platitaîn plus fata de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de timp in care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere
Decizia CNPAS nr. 375/2007 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite
a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume incasate necuvenit potrivit legii
Ordinul MMFES nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea
desfasurataîn locuri de munca incadrateîn grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare
stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensieîn conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul MMSSF nr. 207/2007 privind aprobarea Procedurilor de predare-primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca aflateîn pastrarea titularilor,în vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
Autor: Ioan Salomie
Editura: BEST PUBLISHING
Anul publicării: 2009
Categoria: Carti diverse

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]