Manual operational pentru activitatea de observare si verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica. Editia I. 22 februarie 2008

0
(0)

Manual operational pentru activitatea de observare si verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica. Editia I. 22 februarie 2008

Manual operational pentru activitatea de observare si verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica. Editia I. 22 februarie 2008.
Ordinul MEF nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
       Introducere
       Prezentare generala
       Contributii la elaborarea manualului
       Autoritate si responsabilitate
           Importanta activitatii de observare si verificare procedurala
           Cadrul legislativ
           Abrevieri si definitii
           Organizare si functionare
           Functiile UCVAP
           Organizare si functionare
           Organizarea UCVAP
           Organizarea CVAP
           Codul de conduita etica a observatorului
       Planificarea activitatii
           Planificarea activitatii la nivel central
           Planificarea activitatii la nivel teritorial
           Programul de activitate pe anul
           Programul de activitate pe trimestrul
           Programul de activitate pe luna
           Planificarea activitatii de observare si verificare
       Etape premergatoare activitatii de observare si verificare
           Instiintarea UCVAP
           Informarea privind initierea procedurii
           Analiza de risc
       Etape de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica
       Activitatea UCVAP
           Etapa 1 – Inceperea activitatii de verificare
              Lista de verificare – Respectarea regulilor de publicitate
              Instructiuni de completare a listelor de verificare
              Inceperea activitatii de verificare
              Instructiuni privind modul de verificare a termenelor minime prevazute de legislatiaîn domeniu
           Etapa 2 – Analiza documentatiei de atribuire
              Lista de verificare – Legalitatea initierii procedurii de atribuire
              Lista de verificare – Analiza documentatiei de atribuire
              Analiza documentatiei de atribuire
           Etapa 3 – Verificarea derularii procedurilor de atribuire
              Verificarea derularii procedurilor de atribuire
              Sedinta de deschidere
              Lista de verificare – Sedinta de deschidere a ofertelor
              Lista participantilor la sedinta de deschidere
              Sedintele de evaluare a ofertelor
              Lista de verificare – Sedinta de evaluare a ofertelor
              Lista de verificare – Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconforme sau admisibile
              Sedinta de stabilire a ofertei câstigatoare
              Lista de verificare – Aplicarea criteriului de atribuire si continutul raportului procedurii de atribuire
              Principalele etape de verificare a derularii procedurii de licitatie deschisa
              Verificarea derularii procedurii de licitatie restrânsa
              Etapa de selectare a candidatilor
              Lista de verificare – Regului suplimentare pentru procedura de licitatie restrânsa
              Principalele etape de verificare a derularii procedurii de licitatie restrânsa
              Verificarea derularii altor proceduri de atribuire
              Verificarea derularii procedurii de atribuire"dialog competitiv"
              Dialogul cu candidatii selectati
              Lista de verificare – Reguli suplimentare pentru procedura de dialog competitiv
              Principalele etape de verificare a derularii procedurii de dialog competitiv
              Verificarea derularii procedurii de negociere
              Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
              Lista de verificare – Preselectia candidatilor (în situatiaîn care este prevazuta organizarea acestei etape)
              Lista de verificare – Sedinta de negociere
              Principalele etape de verificare a derularii procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
              Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
              Lista de verificare – Sedinta de negociere
              Verificarea derularii procedurii concurs de solutii
              Verificarea derularii procedurilor speciale de atribuire
              Verificarea procedurii de atribuire a unui Acord cadru
              Lista de verificare – Acordul cadru
              Lista de verificare – Elemente/conditii esentiale referitoare la contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite
              Sistemul dinamic de achizitii
              Licitatia electronica
              Lista de veificare – Licitatia electronica
              Verificarea derularii procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
              servicii
              Lista de verificare – analiza documentatiei de atribuire pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
              de servicii
              Procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor
              Registru de evidenta a proceselor-verbale
              Finalizarea activitatii de verificare procedurala
              Lista de verificare – Verificarea contractului semnat de autoritatea contractanta si de ofertantul câstigator
              Finalizarea activitatii de verificare
              Dosarul procedurii verificate
              Arhivarea dosarelor procedurii
       Raspunderea observatorilor
       Raportari
           Raportarile CVAP
           Situatie centralizatoare pentru activitatea desfasurataîn perioada
           Situatie privind stadiul procedurilor aflateîn verificare pentru observatorul
           Raport privind activitatea de verificare procedurala desfasurataîn trimestrul… de Compartimentul de Verificare a Achizitiilor Publice
           Raportarile UCVAP
           Raport anual asupra activitatii de verificare desfasurate de aparatul central si teritorial
       Formulare si instructiuni de completare
           Fisa de prezentare
           Decizia de verificare
           Ordinul de serviciu
           Declaratia de impartialitate si confidentialitate
           Declaratia de conformitate
           Nota intermediara
           Avizul consultativ
           Raportul de activitate
           Adresa de solicitare a calendarului sedintelor de evaluare
           Fisa procedurii
           Adresa de solicitare a copiei contractului de achizitie semnat de ambele parti
           Tabelul listelor de verificare
       Dispozitii finale
Autor: Ioan Salomie
Editura: BEST PUBLISHING
Anul publicării: 2008
Categoria: Carti diverse

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]