Noul Cod de procedura penala si Codul anterior – prezentare comparativa. Actualizat 7 februarie 2014, cu legea de punere in aplicare, index alfabetic si legislatie conexa

0
(0)

Noul Cod de procedura penala si Codul anterior - prezentare comparativa. Actualizat 7 februarie 2014, cu legea de punere in aplicare, index alfabetic si legislatie conexa

Lucrarea de fata ofera o prezentare comparativa, pe articole, a noului Cod de procedura penala, cu modificarile si completarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014), si a Codului de procedura penala anterior. Exceptand situatiile expres prevazute de lege, legea noua se va aplica de la data intrarii ei in vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare.
Analiza comparativa este utila atat pentru practicienii dreptului, dar si pentru toti cei interesati sa identifice singuri care sunt elementele de diferentiere fata de legea anterioara si care sunt institutiile si procedurile nou-introduse in sistemul procesual penal roman.
Acolo unde este cazul, sub articole sunt asezate dispozitiile Legii de punere in aplicare si sunt facute trimiteri la legislatia conexa in materie.
Lucrarea contine si o tabla de materii detaliata a noului Cod de procedura penala, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial, ci faciliteaza orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.
De asemenea, cartea cuprinde si un studiu introductiv care sintetizeaza principalele modificari aduse procesului penal odata cu intrarea in vigoare a noului cod si in care sunt prezentate, pe scurt, institutiile noi in materie, iar la final este redata in extras Legea nr. 255/2013 de punere in aplicare, cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 116/2013.
Noul Cod de procedura penala si Legea de punere in aplicare au intrat in vigoare la 1 februarie 2014.
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala publicata In M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010
cu modificarile si completari le aduse prin:
Y Legea nr. 255/2013 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013);
Y O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014).
PARTEA GENERALA
Titlul 1. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale
Art. 1. Normele de procedura penala si scopul acestora. (1) Normele de procedura penala reglementeaza desfasurarea procesului penal si a altor proceduri judiciare In legatura cu o cauza penala.
(2)[11 Normele de procedura penala urmaresc asigurarea exercitarii eficiente a atributiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor partilor si ale celorlalti participanti In procesul penal astfel Incat sa fie respectate prevederile Constitutiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementari ale Uniunii Europene In materie procesual penala, precum si ale pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte.
Art. 2. Legalitatea procesului penal. Procesul penal se desfasoara
potrivit dispozitiilor prevazute de lege.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 2 alin. (1):"Legalitatea si oficialitatea procesului penal. (1) Procesul penal se desfasoara atat In cursul urmaririi penale cat si In cursul judecatii, potrivit dispozitiilor prevazute de lege".
[11 Alin, (2) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 1 din Legea nr. 255/2013.
Art.3-4
NCPP – 6
Art. 3. Separarea functiilor judiciare. (1) In procesul penal se exercita urmatoarele functii judiciare:
a) functia de urmarire penala;
b) functia de dispozitie asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale
persoanei In faza de urmarire penala;
c)[11 functia de verificare a legalitatii trimiterii ori netrimiterii In judecata; d) functia de judecata.
(2) Functiile judiciare se exercita din oficiu, In afara de cazul cand, prin lege, se dispune altfel.
(3)[21 In desfasurarea aceluiasi proces penal, exercitarea unei functii judiciare este incompatibila cu exercitarea unei alte functii judiciare, cu exceptia celei prevazute la alin. (1) lit. c), care este compatibila cu functia de judecata.
(4) In exercitarea functiei de urmarire penala, procurorul si organele de cercetare penala strang probele necesare pentru a se constata daca exista sau nu temeiuri de trimitere In judecata.
(5) Asupra actelor si masurilor din cadrul urmaririi penale, care restrang drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, dispune judecatorul desemnat cu atributii In acest sens, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. (6)[31 Asupra legalitatii actului de trimitere In judecata si probelor pe care se bazeaza acesta, precum si asupra legalitatii solutiilor de netrimitere In judecata se pronunta judecatorul de camera preliminara, In conditiile legii. (7) Judecata se realizeaza de catre instanta, In complete legal consti-
tuite.
Art. 4. Prezumtia de nevinovatie. (1) Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva.
(2) Dupa administrarea Intregului probatoriu, orice Indoiala In formarea convingerii organelor judiciare se interpreteaza In favoarea suspectului sau inculpatului.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 52:"Prezumtia de nevinovatie. Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva".
Legislatie conexa:  art. 23 alin. (11) din Constitutie;  art. 6 parag. 2 CEDO;  art. 48 alin. (1) CDFUE.
[1] Lit. c) de [a alin. (1) a[ art. 3 este reprodusa astfel cum a fost modificata prin art. 102 pct. 2 din Legea nr. 255/2013.
[2] Alin, (3) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 2 din Legea nr. 255/2013.
[3] Alin, (6) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 2 din Legea nr. 255/2013.
7 – NCPP
Art.5-7
Art. 5. Aflarea adevarului. (1) Organele judiciare au obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea adevarului cu privire la faptele si Imprejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.
(2) Organele de urmarire penala au obligatia de a strange si de a administra probe atat In favoarea, cat si In defavoarea suspectului sau inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinta a probelor propuse In favoarea suspectului sau inculpatului se sanctioneaza conform dispozitiilor prezentului cod.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968:  art. 3:"Aflarea adevarului. In desfasurarea procesului penal trebuie sa se asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si Imprejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana faptuitorului";  art. 202 alin. (1) teza a II-a:"Rolul activ al organului de urmarire penala. (1) ( … ) Organul de urmarire aduna probele atat In favoarea, cat si In defavoarea invinuitului sau inculpatului".
Art. 6. Ne bis in idem. Nicio persoana nu poate fi urmarita sau judecata pentru savarsirea unei infractiuni atunci cand fata de acea persoana s-a pronuntat anterior o hotarare penala definitiva cu privire la aceeasi fapta, chiar si sub alta Incadrare juridica.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 10 alin. (1) lit. j):"Cazurile In care punerea In miscare sau exercitarea actiunii penale este Impiedicata. (1) Actiunea penala nu poate fi pusa In miscare, iar cand a fost pusa In miscare nu mai poate fi exercitata daca: ( … ) j) exista autoritate de lucru judecat. Impiedicarea produce efecte chiar daca faptei definitiv judecate i s-ar da o alta incadrare juridica".
Legislatie conexa:  art.4 din Protocolul nr. 7 aditional la CEDO;  art. 50 CDFUE.
Art. 7. Obligativitatea punerii In miscare si a exercitarii actiunii penale. (1) Procurorul este obligat sa puna In miscare si sa exercite actiunea penala din oficiu atunci cand exista probe din care rezulta savarsirea unei infractiuni si nu exista vreo cauza legala de Impiedicare, alta decat cele prevazute la alin. (2) si (3).
(2) In cazurile si In conditiile prevazute expres de lege, procurorul poate renunta la exercitarea actiunii penale daca, In raport cu elementele concrete ale cauzei, nu exista un interes public In realizarea obiectului acesteia.
(3) In cazurile prevazute expres de lege, procurorul pune In miscare si exercita actiunea penala dupa introducerea plangerii prealabile a persoanei vatamate sau dupa obtinerea autorizarii ori sesizarii organului competent sau dupa Indeplinirea unei alte conditii prevazuta de lege.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 2 alin. (2):"Legalitatea si oficialitatea procesului penal. ( … ) (2) Actele necesare desfasurarii procesului penal se Indeplinesc din oficiu, afara de cazul cand prin lege se dispune altfel".
Art.8-9
NCPP – 8
Art. 8. Caracterul echitabil si termenul rezonabil al procesului penal. Organele judiciare au obligatia de a desfasura urmarirea penala si judecata cu respectarea garantiilor procesuale si a drepturilor partilor si ale subiectilor procesuali, astfel Incat sa fie constatate la timp si In mod complet faptele care constituie infractiuni, nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala, iar orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit legii, Intr-un termen rezonabil.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 1 alin. (1):"Scopul procesului penal. (1) Procesul penal are ca scop constatarea la timp si In mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala".
Legislatie conexa:  art.6 parag. I teza I CEDO;  art. 47 teza a II-a prima parte CDFUE.
Art. 9. Dreptul la libertate si siguranta. (1) In cursul procesului penal este garantat dreptul oricarei persoane la libertate si siguranta.
(2) Orice masura privativa sau restrictiva de libertate se dispune In mod exceptional si doar In cazurile si In conditiile prevazute de lege.
(3) Orice persoana arestata are dreptul de a fi informata In cel mai scurt timp si Intr-o limba pe care o Intelege asupra motivelor arestarii sale si are dreptul de a formula contestatie Impotriva dispunerii masurii.
(4) Atunci cand se constata ca o masura privativa sau restrictiva de libertate a fost dispusa In mod ne legal, organele judiciare competente au obligatia de a dispune revocarea masurii si, dupa caz, punerea In libertate a celui retinut sau arestat.
(5) Orice persoana fata de care s-a dispus In mod ne legal, In cursul procesului penal, o masura privativa de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, In conditiile prevazute de lege.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 5:"Garantarea libertatii persoanei. (1) In tot cursul procesului penal este garantata libertatea persoanei. (2) Nicio persoana nu poate fi retinuta, arestata sau privata de libertate In alt mod si nici nu poate fi supusa vreunei forme de restrangere a libertatii decat In cazurile si conditiile prevazute de lege. (3) Daca cel Impotriva caruia s-a luat masura arestarii preventive sau s-a dispus internarea medicala ori o masura de restrangere a libertatii considera ca aceasta este ilegala, are dreptul, In tot cursul procesului penal, sa se adreseze instantei competente, potrivit legii. (4) Orice persoana care a fost, In cursul procesului penal, privata de libertate sau careia i s-a restrans libertatea, ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubei suferite, In conditiile prevazute de lege. (5) In tot cursul procesului penal, invinuitul sau inculpatularestat preventiv poate cere punerea In libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune".
Legislatie conexa:  art. 23 alin. (1), (4) si (7)-(9) C. Rom.;  art. 5 parag. 1 CEDO;  art. 6 CDFUE;  Directiva nr. 2012113/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare In cadrul procedurilor penale (J.O. L nr. 142 din 1 iunie 2012).
9 – NCPP
Art. 10-11
Art. 10. Dreptul la aparare. (1) Partile si subiectii procesuali principali au dreptul de a se apara ei Insisi sau de a fi asistati de avocat.
(2) Partile, subiectii procesuali principali si avocatul au dreptul sa beneficieze de timpul si Inlesnirile necesare pregatirii apararii.
(3)[11 Suspectul are dreptul de a fi informat de Indata si Inainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectueaza urmarirea penala si Incadrarea juridica a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de Indata despre fapta pentru care s-a pus In miscare actiunea penala Impotriva lui si Incadrarea juridica a acesteia.
(4) Inainte de a fi ascultati, suspectului si inculpatului trebuie sa li se puna In vedere ca au dreptul de a nu face nicio declaratie.
(5) Organele judiciare au obligatia de a asigura exercitarea deplina si efectiva a dreptului la aparare de catre parti si subiectii procesuali principali In tot cursul procesului penal.
(6) Dreptul la aparare trebuie exercitat cu buna-credinta, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 6:"Garantarea dreptului de aparare. (1) Dreptul de aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti In tot cursul procesului penal. (2) In cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate sa asigure partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale In conditiile prevazute de lege si sa administreze probele necesare In aparare. (3) Organele judiciare au obligatia sa-I incunostinteze, de Indata si mai Inainte de a-I aud ia, pe Invinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, Incadrarea juridica a acesteia si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii. (4) Orice parte are dreptul sa fie asistata de aparator In tot cursul procesului penal. (5) Organele judiciare au obligatia sa Incunostinteze pe Invinuit sau inculpat, Inainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un aparator, consemnandu-se aceasta In procesul-verbal de ascultare. In conditiile si In cazurile prevazute de lege, organele judiciare sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea asistentei juridice a invinuitului sau inculpatului, daca acesta nu are aparator ales".
Legislatie conexa:  art. 24 C. Rom.;  art. 6 parag. 31it. b)-c) CEDO;  art. 48 alin. (2) CDFUE;  Directiva nr. 2012113/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare In cadrul procedurilor penale (J.O. L nr. 142 din 1 iunie 2012).
Art. 11. Respectarea demnitatii umane si a vietii private. (1) Orice persoana care se afla In curs de urmarire penala sau de judecata trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane.
(2) Respectarea vietii private, a inviolabilitatii domiciliului si a secretului corespondentei sunt garantate. Restrangerea exercitarii acestor drepturi nu este admisa decat In conditiile legii si daca aceasta este necesara Intr-o societate democratica.
[11 Alin. (3) a[ art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 3 din Legea nr. 255/2013.
Art.12-13
NCPP – 10
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968: art. 5:"Respectarea demnitatii umane. Orice persoana care se afla In curs de urmarire penala sau de judecata trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane. Supunerea acesteia la tortura sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsita prin lege".
Legislatie conexa:  art.22 alin. (2), art. 26 alin. (1), art.27 alin. (1) si (2), art. 28 si art. 53 C. Rom.;  art. 3 si art. 8 CEDO;  art. 1, art. 4 si art. 7 CDFUE;  art. 280, art. 281 si art. 282 NCP.
Art. 12. Limba oficiala si dreptul la interpret. (1) Limba oficiala In procesul penal este limba romana.
(2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime In limba materna In fata instantelor de judecata, actele procedurale Intocmindu-se In limba romana.
(3)111 Partilor si subiectilor procesuali care nu vorbesc sau nu Inteleg limba romana ori nu se pot exprima li se asigura, In mod gratuit, posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, de a vorbi, precum si de a pune concluzii In instanta, prin interpret. In cazurile In care asistenta juridica este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigura In mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul In vederea pregatirii audierii, a introducerii unei cai de atac sau a oricarei altei cereri ce tine de solutionarea cauzei.
(4) In cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreti autorizati, potrivit legii. Sunt inclusi In categoria interpretilor si traducatorii autorizati, potrivit legii.
Reglementarea anterioara
C. proc. pen. 1968:  art. 7:"Limba In care se desfasoara procesul penal. (1) In procesul penal procedura judiciara se desfasoara In limba romana. (2) In fata organelor judiciare se asigura partilor si altor persoane chemate In proces folosirea limbii materne, actele procedurale intocrnindu-se In limba romana";  art. 8:
"Folosirea limbii oficiale prin interpret. Partilor care nu vorbesc sau nu Inteleg limba romana ori nu se pot exprima li se asigura, In mod gratuit, posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum si dreptul de a pune concluzii In instanta, prin interpret".
Legislatie conexa:  art. 128 C. Rom.;  art. 6 parag. 31it. e) CEDO;  Directiva nr. 201 0/64/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare si traducere In cadrul procedurilor penale (J.O. L nr. 280 din 26 octombrie 2010).
Art. 13. Aplicarea legii procesuale penale In timp si spatiu. (1) Legea procesuala penala se aplica In procesul penal actelor efectuate si masurilor dispuse, de la intrarea ei In vigoare si pana In momentul iesirii din vigoare, cu exceptia situatiilor prevazute In dispozitiile tranzitorii.
[11 Alin. (3) al art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 4 din Legea nr. 255/2013.
11 – NCPP
Art. 13
(2) Legea procesuala penala romana se aplica actelor efectuate si ma-
surilor dispuse pe teritoriul Romaniei, cu exceptiile prevazute de lege.
Legea de aplicare:
Art. 3. Legea noua se aplica de la data intrarii ei In vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare, cu exceptiile prevazute In cuprinsul prezentei legi. Art. 4. (1) Actele de procedura Indeplinite Inainte de intrarea In vigoare a Codului de procedura penala, cu respectarea dispozitiilor legale In vigoare la data Indeplinirii lor, raman valabile, cu exceptiile prevazute de prezenta lege. (2) Nulitatea oricarui act sau oricarei lucrari efectuate Inainte de intrarea In vigoare a legii noi poate fi invocata numai In conditiile Codului de procedura penala. (3) In cauzele aflate In curs de judecata la data intrarii In vigoare a legii noi, Incalcarea, In cursul urmaririi penale, a dispozitiilor legale privind prezenta obligatorie a invinuitului sau a inculpatului ori asistarea obligatorie a acestora de catre aparator poate fi invocata pana la Inceperea dezbaterilor.
Legislatie conexa: art. 8 NCP.
Autor: Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau
Data aparititei: 12 Februarie 2014
Format:  Carte brosata
Pagini: 480
Autor: Ioan Salomie
Editura: HAMANGIU
Anul publicării: 2014
Categoria: Cod

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]