Protectia si drepturile persoanelor cu handicap. Editia a II-a

0
(0)

Protectia si drepturile persoanelor cu handicap. Editia a II-a

Protectia si drepturile persoanelor cu handicap. Editia a II-a.
Prezentare – Protectia si drepturile persoanelor cu handicap. Editia a II-a.
Protectia si drepturile persoanelor cu handicap. Editia a II-a
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
     Dispozitii generale, definitii si principii
     Drepturile persoanelor cu handicap
          Sanatate si recuperare
          Educatie
          Locuinta
          Cultura, sport, turism
          Transport
          Asistenta juridica
          Facilitati
          Asigurarea continuitatii in masurile de protectie
     Servicii si prestatii sociale
          Servicii sociale
          Asistentul personal
          Asistentul personal profesionist
          Centre pentru persoanele cu handicap
          Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap
          Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali
     Accesibilitate
     Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca
    Încadrarea in grad de handicap
     Parteneriate
     Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
     Raspunderea juridica
     Dispozitii tranzitorii si finale
Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
     Dispozitii generale
     Drepturile persoanelor cu handicap
          Sanatate si recuperare
          Educatie
          Locuinta
          Asistenta juridica si facilitati
     Servicii si prestatii sociale
          Servicii sociale
          Asistentul personal
          Centre pentru persoane cu handicap
          Prestatii sociale
     Accesibilitate
     Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca
    Încadrarea in grad de handicap
     Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
     Dispozitii finale
Ordinul nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate
     Autorizatie de functionare ca unitate protejata
Ordinul nr. 31/2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspectie si monitorizare, aplicabila in domeniul de competenta al Autoritatii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap
     Raport de control privind activitatea desfasurata
     Fisa de indpectie cu privire la respectarea si implementarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale specializate, furnizate
     persoanelor adulte cu handicap
     Raport de monitorizare a proiectului
     Plan general de control/inspectie/monitorizare privind desfasurarea activitatilor de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap
     Proces verbal de constatare a contaventiilor privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia si promovarea drepturilor
     persoanelor cu handicap
    Înstiintare de plata
     Raport de activitate
     Raport financiar aferent raportului de activitate
     Raport de activitate
Ordinul ANPH nr. 245/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,
precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor
cu Handicap
     Functiile si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
     Conducerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pe niveluri ierarhice
          Presedintele
          Cabinetul demnitarului
          Vicepresedintele
          Secretarul general
          Conducatorii directiilor
          Personalul cu functii de executie
          Circuitul documentelor in cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
     Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
          Directia generala organizare interna si comunicare
          Atributiile Directiei integrare europeana
          Directia generala de inspectie si control
          Compartimentul audit
          Comisia superioara de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
     Dispozitii finale
          Decizia de incadrare in grad de handicap
     Organizarea si functionarea Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
     Atributiile INPCESPH
     Conducerea pe niveluri ierarhice a INPCESPH
          Directorul
          Secretarul stiintific
     Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a INPCESPH
          Compartimentul cercetare-dezvoltare
          Compartimentul investitii, economic, administrativ
     Dispozitii finale
Ordinul MMFES nr. 432/2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) si la alin. (2) din
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit
Hotararea Guvernului nr. 787/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc pe
calea aerului
Ordinul ANPH nr. 62/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata
pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia
Ordinul ANPH nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
Ordinul ANPH nr. 256/2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap
     Organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap
Ordinul ANPH nr. 1640/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific
persoanei cu surdocecitate
     Autorizatie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Ordinul ANPH nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
Decizia CC nr. 121/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
Decizia CC nr. 605/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Hotararea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap
in perioada 2006-2013
     Documente nationale, europene si internationale
     Misiunea
     Obiective generale si specifice
     Implementarea, monitorizarea si evaluarea
     Finantarea
     Planul de actiune privind implementarea strategiei nationale
    
Autor: Ioan Salomie
Editura: BEST PUBLISHING
Anul publicării: 2009
Categoria: Carti diverse

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]