Totul despre T.V.A. Editia a V-a

0
(0)

Totul despre T.V.A. Editia a V-a

Totul despre T.V.A. Editia a V-a.
Ordinul MFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii
nr. 82/1991, republicata
        Formularele cu regim special care nu se vor mai tipari, inseria si numerota in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din H.G.
        nr. 831/1997
        Aviz de insotire a marfii
        Normele de intocmire si utilizare a facturii
        Norme privind regimul intern de numerotare a facturii
Ordinul MFP nr. 2210/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta
        Cerere pentreu obtinerea certificatului digital
        Cerere pentru revocarea certificatului digital
Ordinul ANAF nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza
in scopuri de TVA de la infiintare
        Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la
        infiintare
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a Cererii de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri
        de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare
Ordinul MFP nr. 2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
        Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
        Instructiuni de completare a formularului (091)"Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care
        efectueaza achizitii intracomunitare"
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului (091)"Declaratie de inregistrare in scopuri de
        TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare"
Ordinul MFP nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului"Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata
in scopuri de TVA"
        Certificat de atestare
        Instructiuni de completare a formularului"Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA"
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului"Certificat de atestare a calitatii de persoana
        impozabila inregistrata in scopuri de TVA"
Ordinul MFP nr. 257/2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri
de TVA
        Depunerea cererii si a documentelor justificative
        Analiza documentelor si emiterea deciziei
        Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic
        Referat de analiza
        Decizie privind perioada fiscala
Ordinul MFP nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
        Jurnal pentru vanzari
        Jurnal pentru cumparari
        Registrul non-transferurilor de bunuri
        Registrul bunurilor primite din alt stat membru
Decizia ICCJ nr. 5/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langaÎnalta Curte de
Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicata si ale art. 21 alin. (4) din Legea
nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adaugata si a diminuarii bazei impozabile la
stabilirea impozitului pe profit in cazul in care documentele justificative cuprind mentiuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realitatii
Ordinul ANAF nr. 94/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300)"Decont de taxa pe valoarea adaugata"
        Decont de taxa pe valoarea adaugata
        Instructiuni pentru completarea formularului (300)"Decont de taxa pe valoarea adaugata"
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului (300)"Decont de taxa pe valoarea adaugata"
Ordinul ANAF nr. 254/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301)"Decont special de taxa pe valoarea adaugata"
        Decont special de taxa pe valoarea adaugata
        Instructiuni de completare a formularului (301)"Decont special de taxa pe valoarea adaugata"
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului (301)"Decont special de taxa pe valoarea adaugata"
Ordinul MEF nr. 179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata
Ordinul MEF nr. 1692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt
stabiliti in Comunitatea Europeana
        Prevederi generale
        Conditii de restituire
        Procedura de restituire
        Procedura de autorizare a magazinelor care efectueaza vanzarea si restituirea taxei pe valoarea adaugata
        Dispozitii tranzitorii si finale
        Document de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana
        Cerere de autorizare a magazinelor pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti in
        Comunitatea Europeana, precum si pentru restituirea TVA aferente acestor vanzari
        Autorizatie
Ordinul ANAF nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in
scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
        Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
        Instructiuni de completare a formularului (394)"Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
        national" cod MEF 14.13.01.02/f
        Instructiuni pentru transmiterea in format electronic a formularului (394)"Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile
        efectuate pe teritoriul national"
        Procedura de gestiune a formularului (394)"Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
        national" cod MEF 14.13.01.02/f
        Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului
Ordinul MFP nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile
neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
        Evidenta cererilor de rambursare a TVA
        Referat pentru analiza documentara
        Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
        Instructiuni pentru completarea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite
        in alt stat membru al Uniunii Europene
        Modul de completare a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat
        membru al Uniunii Europene
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in
        scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
        Decizie de rambursare a taxei pe valoare adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in
        scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
Ordinul MEF nr. 1857/2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de
rambursare
        Depunerea, inregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA
        Procedura de solutionare a solicitarilor de rambursare
        Dispozitii speciale privind solutionarea solicitarilor de rambursare
        Transferul datelor pentru aplicarea metodologiei de solutionare
        Raportarea modului de solutionare
        Solutionarea solicitarilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata
Ordinul ANAF nr. 2250/2007 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile
titlului VI"Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
        Evidenta cererilor de restituire
        Referat pentru analiza documentara
        Decizie de restituire a taxei pe valoare adaugata
Ordinul MFP nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile
neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
        Evidenta cererilor de rambursare a TVA
        Referat pentru analiza documentara
        Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrarea in scopuri de TVA Romania, stabilite in afara Comunitatii
        Instructiuni pentru completarea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in
        afara Comunitatii
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in
        scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
        Decizie de rambursare a taxei pe valoare adaugata pentru persoanele neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de
        TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
Ordinul MFP nr. 537/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile
intracomunitare de bunuri"
        Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
        Instructiuni pentru completarea declaratiei recapitulative
        Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si arhivare ale Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile
        intracomunitare de bunuri
        Procedura de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
Ordinul MFP nr. 2216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii
intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare
        Aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si
        art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru bunurile vandute in regim de consignatie sau din stocuri la dispozitia clientului
        Aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate mentionate la art. 128 alin. (10) si
        la art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii
Ordinul MFP nr. 2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile
definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
        Dispozitii generale
        Scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize la import, in contextul traficului international de calatori
        Scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize percepute la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial
        Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri
        Dispozitii generale si finale
Ordinul MFP nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri,
prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
        Alte limite si conditii privind aplicarea regimului de antrepozit de TVA
        Servicii permise in regimul de antrepozit de TVA
Ordinul MFP nr. 2219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea
adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
        Cerere privind acordarea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata
Ordinul MEF nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
Decizia CCF nr. 1/2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata
Decizia CCF nr. 2/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri,
accize si taxa pe valoare adaugata
Decizia CCF nr. 3/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoare adaugata si accize
Decizia CCF nr. 5/2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata si probleme de
procedura fiscala
Decizia CCF nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoare adaugata si probleme de procedura
fiscala
Decizia CCF nr. 10/2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata si accize
Ordinul MEF nr. 1823/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind
operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de
simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate
in perioada de garantie si postgarantie
        Instructiuni de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate,
        legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale
        Instructiuni de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar
        si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie
        Masuri de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar
        Regimul aferent reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie
Ordinul MEF nr. 2067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j),
k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si
Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin
Legea nr. 260/2002
        Precizari generale
        Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite stabilite in Romania
        Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in alte state membre de persoanele scutite stabilite in Romania si pentru
        achizitiile intracomunitare realizate in Romania de catre aceste persoane scutite
        Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de catre persoane scutite stabilite in alte state
        membre
        Dispozitii finale
        Comunitatea Europeana – Certificat de scutire de TVA
        Instructiuni de completare a certificatului de scutire de TVA
        Certificat de scutire de TVA
        Instructiuni de completare a certificatului de scutire de TVA
        Cerere de restituire a taxei pe valoare adaugata
        Comunitatea Europeana – Certificat de scutire de accize si TVA
        Note explicative
Ordinul MEF nr. 2180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata
a organismelor prevazute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru
importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006
        Autorizarea organismelor prevazute la art. 48 din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006
        Autorizarea organismelor prevazute la art. 56 din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006
        Autorizarea organismelor prevazute la art. 64 lit. c) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006
        Cerere privind autorizarea pentru importul de bunuri in regim de scutire de la plata TVA
        Decizie privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA
        Decizie privind suspendarea provizorie a platii TVA
Ordinul MFP nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art.
143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
        Dispozitii generale
        Dispozitii tranzitorii
Decizia CCF nr. 1/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoare adaugata si
probleme de procedura fiscala
Decizia CCF nr. 2/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata, conventiile
de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala
Ordinul MFP nr. 1499/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 1445/2005 privind aprobarea Deciziei CCF nr. 2 din 19 septembrie 2005
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoare adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri
si probleme de procedura fiscala
Decizia CCF nr. 2/2006 a Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 3-4 aprilie 2006
Decizia CCF nr. 3/2006 privind art. 8 si art. 151 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Decizia CCF nr. 4/2006 privind art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997, republicata si pct. 2 din Decizia CCF nr. 2/2005
Decizia CCF nr. 5/2006 privind solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxa pe valoare adaugata
Decizia CCF nr. 7/2006 privind art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, pct. 1.3 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 17/2000, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000
Autor: Ioan Salomie
Editura: BEST PUBLISHING
Anul publicării: 2009
Categoria: Administrativ

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]